Bydgoszcz: 34. rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

„Niezwykły był duch tego człowieka, który ukształtował swoją osobowość na wartościach Ewangelii” – powiedział ks. dr Henryk Jankowski, który znał bł. ks. Jerzego Popiełuszkę. Bydgoskie obchody 34. rocznicy jego męczeńskiej śmierci rozpoczęła modlitwa różańcowa przygotowana przez młodzież.

W kościele Świętych Polskich Braci Męczenników, z którego kapłan wyruszył w swoją ostatnią, męczeńską drogę, modlono się o jego rychłą kanonizację. – Młodzież postanowiła uczcić niezwykłego patrona, który walcząc o wolność i prawdę, zwyciężył. Pięć tajemnic bolesnych, które odmówił bł. ksiądz Jerzy, niosą przesłanie: miłości, prawdy, cierpienia – powiedział ks. Łukasz Krzewiński.  

Każdej z tajemnic towarzyszyła krótka scena odegrana przez młodych, ukazująca w różnoraki sposób wewnętrzne przemyślenia ks. Jerzego. Nie zabrakło m.in. nawiązania do zatrzymania w Górsku czy postaci matki, która musiała zidentyfikować ciało swojego syna. – Naszym celem była przede wszystkim modlitwa oraz przypomnienie konkretnych sytuacji z życia błogosławionego – dodała Daria Janiak. 

Eucharystii w Sanktuarium Nowych Męczenników przewodniczył ks. dr Henryk Jankowski. Kapłan w 1984 roku koncelebrował z ks. Jerzym jego ostatnią Eucharystię. – Pamiętam, jak czekaliśmy na przyjazd Jurka, byłem wtedy wikariuszem w parafii na Wyżynach. Ówczesny proboszcz poprosił go, by nie mówił kazania. Nie był jednak przeciwny, aby poprowadził rozważania różańcowe. Dzisiaj mogę powiedzieć, że zawarł w nich całą swoją duchowość – powiedział w rozmowie ks. dr Henryk Jankowski. – Niezwykły był duch tego człowieka, który ukształtował swoją osobowość na wartościach Ewangelii. Ukształtował w prostej rodzinie, gdzie Pan Bóg był na pierwszym miejscu – dodał duchowny. 

Po Mszy św. zebrani na modlitwie mieli możliwość ucałowania relikwii błogosławionego męczennika. – W tej świątyni, tłumnie wypełnionej, swoją ostatnią posługę duszpasterską sprawował kapłan – bohater, choć bardzo skromny. Kapłan odważny, choć bardzo nieśmiały. Wyruszył na męczeński szlak, by przypieczętować prawdę Ewangelii. Prawdę o Bogu, który jest Miłością – dodał proboszcz i kustosz Sanktuarium Nowych Męczenników ks. prałat Józef Kubalewski.

Dzień później zaplanowano specjalny koncert galowy w hołdzie kapelanowi „Solidarności” połączony z dziękczynieniem za 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Natomiast w niedzielę, 21 października, Mszy św. o godz. 13 w intencji rychłej kanonizacji przewodniczyć będzie metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

jm / Bydgoszcz

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 19 października 2018
Wydawca: KAI; Red. Naczelny Marcin Przeciszewski

Płock: Msze św. za Ojczyznę w 34. rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Msze św. za Ojczyznę i pielgrzymka na tamę we Włocławku - do miejsca męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, złożyły się 19 października na płockie obchody 34. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Wierni modlili się o kanonizację zamordowanego przez komunistyczną władzę kapłana.

Tradycyjnie już główna Msza św. związana z rocznicą śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki sprawowana była wieczorem 19 października w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku, z inicjatywy Klubu Inteligencji Katolickiej.

Przewodniczył jej ks. dr Grzegorz Kaczorowski, asystent kościelny KIK. Podkreślił, że należy modlić się o kanonizację tego „błogosławionego kapłana, męczennika, kapelana „Solidraności”.

Kazanie podczas Mszy św. wygłosił ks. Stanisław Kruszewski, emerytowany proboszcz parafii Troszyn w diecezji płockiej. Przypomniał, że kazań ks. Jerzego słuchał w Radiu Wolna Europa. Głoszone były spokojnie, językiem „prostym i jasnym”. Były jednak „znakiem sprzeciwu wobec zła”. Gdyby ks. Popiełuszko nie naraził się w ten sposób władzom, prawdopodobnie żyłby do dziś. -  Błogosławiony ks. Jerzy upominał się o krzywdzonych i o Ojczyznę – zaznaczył kapłan senior.

Odniósł się także do procesów sekularyzacyjnych w Europie. Stwierdził, że w Polsce wciąż jeszcze używa się słów: grzech, kara Boża, piekło, niebo, zmartwychwstanie. W Polsce ludzie wciąż jeszcze umieją klękać przed Najświętszym Sakramentem. - Dziś Bóg wciąż może na nas liczyć. Możemy być sumieniem narodów - konkludował ks. Kruszewski.       

Po Mszy św. w kościele „Janowym” z inicjatywy Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku tradycyjnie autokarami pielgrzymowano do Włocławka. Płocczanie złożyli kwiaty i zapalili znicze w miejscach związanych z ostatnimi chwilami życia kapelana ludzi pracy: w miejscu, gdzie wrzucono jego ciało do wody oraz przy symbolicznym krzyżu. Została też odmówiona modlitwa różańcowa.

Płocczanie uczestniczyli również we Mszy św. w płockiej parafii pw. św. Stanisława Kostki, na terenie której znajduje się pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki, a także wiele tablic patriotycznych, upamiętniających poległych za Ojczyznę.

eg / Płock

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 20 października 2018
Wydawca: KAI; Red. Naczelny Marcin Przeciszewski

Bp Kaleta: bł. ks. Popiełuszko uczy, że każdy powinien być człowiekiem sumienia

Przykład bł. ks. Jerzego Popiełuszki uczy, że każdy z nas powinien być człowiekiem sumienia, którego nie można skrzywić, kupić, zastraszyć – mówił dzisiaj w kieleckiej bazylice bp Andrzej Kaleta, przewodnicząc Mszy św. w 34. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

W homilii biskup wspominał sens przesłania życia i śmierci kapelana Solidarności, które „były i są aktualne w dzisiejszych czasach, wcale nie łatwiejszych”. 

- Pamiętamy zapalone świece ustawiane w oknach, różańce odmawiane w domach i kościołach w intencji odnalezienia księdza – mówił kaznodzieja. Postawił też pytanie: co Pan Bóg chce nam dzisiaj powiedzieć wskazując na przykład bł. ks. Jerzego Popiełuszki? Życie i dzieło kapelana solidarności zestawił z radykalizmem Jezusa – w dzisiejszej Ewangelii przestrzegającego przed „kwasem faryzeuszy”. Zauważył, że walka z Bogiem „dzisiaj przybiera pozory kulturalnej dyskusji”, że odbywa się „spychanie Chrystusa na margines życia”.

Zdaniem hierarchy, ks. Popiełuszko swoim życie zrealizował słowa Jezusa: „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle”. 

Bp Kaleta zaapelował także, aby nie zapominać o czasach i ludziach, których symbolem był i jest ks. Jerzy Popiełuszko i jego ofiara. – Byli więzieni, cierpieli, umierali. To od nas zależy, czy pamięć o nich przetrwa w następnym pokoleniu. Wielu chciałoby, by bohaterskie ofiary tamtych czasów były zapomniane (...).Każdy powinien strzec się „kwasu faryzeuszy, czyli pychy współczesnego świata” – przestrzegał biskup.

We Mszy św. uczestniczyły liczne delegacje związkowe i zakładowe ze sztandarami, a także delegacje szkół, których patronem jest bł. Jerzy Popiełuszko. Obecni byli także m.in. wojewoda świętokrzyska Agata Wojtyszek, prezydent Kielc Wojciech Lubawski, zarząd świętokrzyskiej Solidarności z prezesem Waldemarem Bartoszem.

Ks. Jerzy Popiełuszko urodził się w 1947 r. w wiosce Okopy na Białostocczyźnie, był kapelanem związanym z "Solidarnością" i robotnikami. Podczas Mszy za Ojczyznę sprawowanych w kościele św. Stanisława Kostki na stołecznym Żoliborzu publicznie krytykował nadużycia władzy komunistycznej. Równocześnie - zgodnie z głoszoną przez siebie zasadą "zło dobrem zwyciężaj" - przestrzegał przed nienawiścią do funkcjonariuszy systemu.

19 października 1984 r. został porwany przez oficerów Służby Bezpieczeństwa z IV Departamentu MSW. Po brutalnym pobiciu, oprawcy wrzucili księdza do Wisły na tamie koło Włocławka. Został pochowany na placu przed kościołem św. Stanisława Kostki, gdzie był duszpasterzem. W pogrzebie ks. Popiełuszki uczestniczyły tysiące ludzi.

Ks. Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany 6 czerwca 2010 r. podczas Mszy św. na Placu Piłsudskiego w Warszawie.

Obecnie trwa jego proces kanonizacyjny. 14 września w 2015 r. w katedrze w Créteil pod Paryżem uroczyście zakończył się proces w sprawie domniemanego cudu za wstawiennictwem bł. Jerzego Popiełuszki. Dokumentacja trafiła do Watykanu.

Przy Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki na Żoliborzu działa Muzeum oraz Ośrodek Dokumentacji jego życia i kultu (http://muzeumkspopieluszki.pl) przechowujące największy w Polsce zbiór dokumentów dotyczących błogosławionego kapłana.

Aktualnie muzeum prowadzi m.in. ogólnopolską zbiórkę pamiątek, listów, zdjęć, dokumentujących życie kapelana „Solidarności”. Akcja nosi nazwę „ Popiełuszko-pamiętam”.

dziar, archwwa / Kielce

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 19 października 2018
Wydawca: KAI; Red. Naczelny Marcin Przeciszewski

Kęty: wystawa w hołdzie bł. ks. Popiełuszce

W 34. rocznicę męczeńskiej śmierci kapelana „Solidarności” kilkanaście plansz z fotografiami ilustrującymi drogę do świętości ks. Jerzego Popiełuszki zawisło  w podziemiach franciszkańskiego klasztoru w Kętach. Przygotowana przez IPN ekspozycja, opowiadająca o życiu i posłudze kapłana-męczennika, gościła miesiąc temu w Suchowoli – wiosce, w której dorastał zamordowany przez SB duchowny.

Przewodniczący kęckiego Klubu „Gazety Polskiej”, Zbigniew Kowalski – organizator wystawy, przypomniał, że swoistym owocem duchowej obecności ks. Popiełuszki w Kętach były do niedawna specjalne Msze św. w intencji ojczyzny i rychłej kanonizacji ks. Jerzego, a obecnie co sobotę we franciszkańskim kościele odmawiany jest Różaniec w intencji Ojczyzny.

„To jest to, co próbujemy wszczepić w tutejsze środowisko wspólnie z bł. ks. Jerzym” – wyjaśnił w rozmowie i przywołał wspomnienie o tragicznej śmierci kapłana w 1984 roku, gdy niektórzy mieszkańcy Kęt ułożyli specjalny kwietny krzyż, zamieniony potem w symbol w bukszpanu. 

Jak zauważył Kowalski, przesłanie ks. Jerzego, słowa które wypowiadał, a teraz można usłyszeć w nagraniu podczas zwiedzania wystawy, są nadal aktualne. „Na tym polega geniusz ks. Jerzego. Słowa te na zawsze zostaną żywe i aktualne. Mam taką nadzieję” – podkreślił i zapowiedział, że wystawę można będzie obejrzeć w najbliższą niedzielę, 21 października, po każdej Mszy św. w klasztornym kościele. Ekspozycja odwiedzi 25 i 26 października także kęckie Technikum im. Mikołaja Kopernika.

Wystawa ukazuje najważniejsze momenty życia ks. Jerzego Popiełuszki – od jego młodości poprzez działalność duszpasterską i w „Solidarności” aż po męczeńską śmierć z rąk SB. Pierwsza prezentacja wystawy miała miejsce 14 września 2017 roku w 70. urodziny męczennika za wiarę.

Autorami prezentacji, oprócz dr Katarzyny Maniewskiej, są Aleksandra Kaiper-Miszułowicz i Michał Milewczyk (projekt graficzny). Składa się ona z 14 paneli, na których umieszczono 37 fotografii.

Ks. Jerzy Popiełuszko urodził się w 1947 r. w wiosce Okopy na Białostocczyźnie, był kapelanem związanym z "Solidarnością" i robotnikami. Publicznie krytykował nadużycia władzy komunistycznej. Równocześnie – zgodnie z zasadą św. Pawła: "zło dobrem zwyciężaj", którą często przywoływał – przestrzegał przed nienawiścią do funkcjonariuszy systemu. Wielokrotnie zastraszany i szykanowany przez aparat państwowy, 

19 października 1984 r. został porwany przez oficerów Służby Bezpieczeństwa z IV Departamentu MSW zwalczającego Kościół katolicki. Po niezwykle brutalnym pobiciu, oprawcy wrzucili księdza do Wisły na tamie koło Włocławka.

Grób ks. Jerzego przy warszawskim kościele św. Stanisława Kostki stał się miejscem pielgrzymek osób z różnych zakątków Polski i całego świata.

W zakończonym w lutym 1985 roku procesie przed sądem w Toruniu na wysokie kary więzienia za tę zbrodnię skazano trzech oficerów MSW. Przewód sądowy nie ujawnił jednak ani wszystkich okoliczności, ani inspiratorów mordu.
W 1997 roku Kościół katolicki rozpoczął proces beatyfikacyjny księdza Popiełuszki. Beatyfikacja miała 
miejsce 6 czerwca 2010 r. w Warszawie. Uroczystej liturgii na stołecznym Placu Piłsudskiego, z udziałem ok. 150 tys. wiernych, przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych abp Angelo Amato.

rk / Kęty

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 19 października 2018
Wydawca: KAI; Red. Naczelny Marcin Przeciszewski