M. Drutkowska: Zło Dobrem Zwyciężył

Zło Dobrem Zwyciężył

Był mocny siłą charyzmy, która sprawiała, że umiał zawładnąć ludźmi, którzy jak dzieci, z ogromną ufnością wpatrywali się w ołtarz. Przestawali się spieszyć, narzekać, złorzeczyć, i zaczynali się modlić. Słuchali pilnie, gdy mówił rzeczy niepopularne: o darowaniu win, przebaczaniu, zwyciężaniu zła dobrem. Dał ludziom nadzieję, której tak bardzo potrzebowali. Dzięki słowom ks. Jerzego przezwyciężali w sobie niechęć do tych, którzy wyrządzili tak wiele krzywdy narodowi. Pod wpływem Jego słów wielu czuło w cudowny sposób odchodzącą z ich serc nienawiść do prześladowców. To musiał być cud, bo ludzkimi siłami tej nienawiści nie byli w stanie się wyzbyć. W tym skromnym, serdecznym człowieku mieszkał wielki duch, który przemawiał przezeń ilekroć stawał jako kapłan przy ołtarzu. W słowach, które do nas kierował, zawarta była odpowiedź na najtrudniejszy bodaj problem moralny naszych czasów: jak walczyć ze złem i zarazem ustrzec się od nienawiści względem tych, którzy są jego nosicielami. Msze święte za Ojczyznę, stanowiły prawdziwą przestrzeń wolności, azyl bezpieczeństwa. Przede wszystkim jednak były miejscem głębokiej modlitwy. Kiedy przyszły te straszne dni październikowe 1984 roku, ludzie w kościele na Żoliborzu modlili się jednym wielkim głosem o odnalezienie księdza Popiełuszki. I wreszcie gdy przyszła ta straszna wiadomość, że ksiądz Jerzy nie żyje, rzesze wiernych zamilkły podczas słów: „Odpuść nam nasze winy jako i my...". Wiele wody przepuściła tama pod Włocławkiem, miejsce tej ohydnej zbrodni.

Ludzie pamiętają księdzu Jerzym. Wielu nawiedza miejsce Jego wiecznego spoczynku. Powstają pomniki i witraże w oknach kościołów. Zakładowa Organizacja Związkowa Zrzeszona w Grupie PKP S.A oraz Sekcja Kolejowa Kolejarzy Solidarność z przewodniczącym Adamem Ratyńskim w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Człuchowie, którego proboszczem jest ks. prałat prof. Krzysztof Różański
ufundowali witraż z wizerunkiem ks. Jerzego Popiełuszki. Poświęcenie nastąpiło 25.10.2009 r. w 25. rocznicę Jego męczeńskiej śmierci.
„Patronie trudnego dziś i niepewnego jutra - daj nadzieję" - tymi słowami z Księgi pamiątkowej oczekujemy na łaski płynące za Jegopośrednictwem i powtórny cud o wyzwolenie z nienawiści.

Tekst: Małgorzata Drutkowska

W: Zwrotnica, Gazeta Krajowego Duszpasterstwa Kolejarzy, nr 31, Lublin 2010.