E. Czaczkowska - artykuł w "Rzeczypospolitej" z 16.02.2010 r.

Ks. Jerzy błogosławiony 6 czerwca

Ewa K. Czaczkowska

Diecezje już proszą o relikwie ks. Popiełuszki. Głównym miejscem jego kultu pozostanie kościół św. Stanisława Kostki


Ks. Jerzy Popiełuszko był, jak mówił Jan Paweł II, stróżem granicy między dobrem a złem – mówił wczoraj abp Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, który podał szczegóły dotyczące beatyfikacji. – Ta granica w okresie komunizmu była zamazywana. Sytuacja się zmieniła, ale i dzisiaj w czasach subiektywizmu i relatywizmu trzeba nam strzec granicy między dobrem a złem.

Uroczystości beatyfikacyjne odbędą się na pl. Piłsudskiego w Warszawie w niedzielę 6 czerwca. Początek o godz. 11. Przewodniczyć im będzie legat papieski abp Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Metropolita warszawski przypomniał też, że ks. Jerzy Popiełuszko łączył ludzi, a nie dzielił, współpracował ze świeckimi różnych stanów i zawodów.

Dlatego na pytanie, czyim patronem będzie ks. Popiełuszko, odpowiedział: – Nie chciałbym, by ks. Jerzy patronował tylko jednemu środowisku, ale wszystkim ludziom szukającym prawdy i broniącym wartości. Myślę, że takiego patrona, który będzie strzegł granicy między dobrem a złem potrzeba dzisiaj ludziom nauki i kultury, politykom, ludziom życia społecznego, młodym i dorosłym – mówił abp Nycz.

Abp Nycz podkreślał, że beatyfikacja jest wydarzeniem wykraczającym poza ramy Kościoła w Polsce, ma charakter międzynarodowy. Już dziś biskupi z innych krajów pytają o możliwość uczestniczenia w czerwcowej uroczystości w Warszawie.

Głównym miejscem kultu ks. Jerzego pozostanie kościół św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. Po beatyfikacji ciało ks. Jerzego z grobu sprzed kościoła zostanie wniesione do świątyni.

Ale miejsc kultu będzie więcej. Z innych diecezji spływają już prośby o relikwie ks. Jerzego. Pierwsza procesja z relikwiami odbędzie się w dniu beatyfikacji, przejdzie po południu z placu Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie, gdzie zostaną one złożone. Niedziela 6 czerwca jest bowiem także trzecim już Dniem Dziękczynienia. – Beatyfikacja ks. Jerzego jest wielkim darem Opatrzności Bożej, której będziemy za niego dziękować – mówił abp Nycz.

Kościół w liturgii będzie wspominał ks. Jerzego najprawdopodobniej 19 października, czyli w dzień jego męczeńskiej śmierci.

Proces beatyfikacyjny ks. Popiełuszki trwał 12 lat. Rozpoczął się w 1997 roku, od 2001 roku toczył się w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie.

19 grudnia ubiegłego roku Benedykt XVI podpisał dekret beatyfikacyjny ks. Popiełuszki jako męczennika za wiarę. Jest on drugim po bł. ks. Władysławie Findyszu polskim męczennikiem czasów komunizmu.

Ks. Zygmunt Malacki, proboszcz kościoła św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, poinformował, że od 1984 roku grób ks. Popiełuszki odwiedziło 18 milionów ludzi, w tym 300 tys. obcokrajowców ze 140 krajów. Muzeum ks. Jerzego, które otwarto przed sześciu laty, zwiedziło już 360 tys. osób.

Do beatyfikacji ks. Jerzego jako męczennika za wiarę nie potrzeba było cudu, ale w archiwum parafii św. Stanisława Kostki zebrano już relacje o 300 łaskach i kilkunastu cudach otrzymanych za wstawiennictwem ks. Jerzego.

Żaden z tych cudów nie będzie mógł być rozpatrywany w procesie kanonizacyjnym, który – jak przyznał postulator procesu beatyfikacyjnego ks. Tomasz Kaczmarek – jest „punktem docelowym”. Do kanonizacji męczennika potrzeba jednego cudu, ale musi się on wydarzyć po ogłoszeniu beatyfikacji.

Abp Nycz nie wykluczył, że po kanonizacji ks. Jerzego może być rozpatrywana sprawa ustanowienia go jednym z patronów Polski.