Różaniec z ks. Jerzym Popiełuszką (3)

Tydzień trzeci

GODNOŚĆ

Kościół nie pójdzie na żadne przywileje,
bo na ziemi nie ma dla Kościoła
przywileju, poza Chrystusem. (33Z)
(...) Bóg wcale nie ma obowiązku
stosować się do niczyich uchwał. (18C)

PONIEDZIAŁEK

Część radosna

1. Zwiastowanie

W walkę o przywrócenie godności człowieka pracującego został włączony Bóg, bo wiedzieliśmy wszyscy, że kroczyć do zwycięstwa w słusznej sprawie można tylko z Bogiem. (30M)

2. Nawiedzenie

Nie wystarczy urodzić się człowiekiem. Trzeba jeszcze być człowiekiem. Zachować godność to być sobą w każdej sytuacji życiowej. To stać przy prawdzie, choćby miała nas ona wiele kosztować. Bo prawda wypowiadana w słowie kosztuje. Tylko za plewy się nie płaci. Za pszeniczne ziarno prawdy trzeba zapłacić.
Każda rzecz, każda sprawa wielka, musi kosztować i musi być trudna. (30C)

3. Narodzenie

Planowa ateizacja, walka z Bogiem i tym, bo Boże, jest jednocześnie walką z wielkością i z godnością człowieka, bo wielki jest człowiek dlatego, że nosi w sobie godność dziecka Bożego. (35M)

4. Ofiarowanie

Trzeba modlić się, aby każde poczęte dziecko mogło być dzieckiem z radością oczekiwanym. (17M)

5. Znalezienie

Zachowanie godności to życie zgodne z sumieniem. To budzenie i kształtowanie w sobie sumienia prawego. To dbanie o sumienie narodowe. (30C)

WTOREK

Część bolesna

1. Modlitwa w Ogrójcu

W każdym człowieku jest ślad Boga. Zobacz (...), czy nie zamazałeś go w sobie zbyt mocno. Bez względu na to, jaki wykonujesz zawód, jesteś człowiekiem. Aż człowiekiem. (31C)

2. Biczowanie

Zachować godność człowieka to pozostać wewnętrznie wolnym, nawet przy zewnętrznym zniewoleniu. Pozostać sobą - żyć w prawdzie - to jakieś minimum, aby nie zamazać w sobie obrazu dziecka Bożego. (30C)

3. Cierniem ukoronowanie

Na ile każdy z nas ma odwagę upominać się o sprawiedliwość. Na ile każdy z nas sam jest twórcą sprawiedliwości, zaczynając od siebie samego, swojej rodziny, swojego środowiska. Bo często nasza bierność moralna inspiruje niesprawiedliwość. (51C)

4. Dźwiganie krzyża

Ważne jest to, że Chrystus z upadku się podnosi; że idzie dalej, bo wiem, że dopiero tam, na górze, jest zwycięstwo. Chciejmy widzieć w Nim przykład wierności i wytrwałości (10C)

5. Śmierć

Przed tą [tajemnicą] pozostańmy w milczeniu, bo to jest jedynie wymowna postawa wobec tego, co stało się tam, na Górze Kalwarii, kiedy człowiek odrzucił Boga. (12C)

ŚRODA

Część chwalebna

1. Zmartwychwstanie

[Do uświęcenia świata] powołany jest każdy człowiek, każdy chrześcijanin. Musimy wierzyć, że nasza praca, nasz zawód, pozostają także ważnym świadectwem świętości i powołania. (57M)
Świętość nie jest przywilejem wybranych. (59M)

2. Wniebowstąpienie

Jednak musimy wierzyć, że przyjdą czasy, kiedy nasze wysiłki i trudy - dziś bezowocne - będą owocowały dla dobra naszej umiłowanej Ojczyzny. (55M)

3. Zesłanie Ducha Świętego

Gdy pytamy, dlaczego chrześcijanie muszą żyć inaczej, godniej niż ci, którzy nie znają Chrystusa, odpowiedź znajdujemy w Liście św. Pawła do Koryntian: „Ciała wasze są świątynią Ducha Świętego”. (98M)

4. Wniebowzięcie

Nie zachowasz w pełni godności, gdy w jednej kieszeni będziesz nosił różaniec, a w drugiej książeczkę przeciwnej ideologii. Nie możesz jednocześnie służyć Bogu i mamonie.
Musisz dokonać wyboru, ale dokonać go po głębokim przemyśleniu. (73M)

5. Ukoronowanie

Matko, obecna na drodze krzyżowej Chrystusa, w Twoje dłonie składamy wszystkie nasze modlitwy, wszystkie nasze nieudolne słowa, nasze uczucia, nasze lęki, nasze niepokoje, naszą ufność, naszą nadzieję, nasze postanowienia. (13C)

CZWARTEK

Część światła

1. Chrzest

Tak Bóg umiłował człowieka, że uczynił go swoim dzieckiem, podniósł go do godności dziecka Bożego. Czy dostatecznie zdajemy sobie sprawę z tego wielkiego wyróżnienia, jakim jest Boże synostwo? Czy zdajemy sobie sprawę z tej wielkiej godności otrzymanej od Boga? (28C)

2. Łkana

Może jeszcze do skuteczności ofiarnego kielicha narodu potrzeba więcej naszego osobistego zaangażowania. Może jeszcze za mało naszych dobrowolnych wyrzeczeń, za mało czysto ludzkiej solidarności. (27C)

3. Nauczanie

Potrzebny nam jesteś, Jezu Chryste, który pomożesz umocnić naszą nadzieję, nadzieję, że zwycięstwo zawsze odnosi to, co dobre, to, co wielkie, to, co szlachetne, to, co jest związane z Tobą. (8C)

4. Tabor

Jako chrześcijanie zostaliśmy powołani do służenia światu, do tego, aby ów świat czynić lepszym i bardziej ludzkim. Nikt tego za nas zrobić nie może: żadna instytucja i żaden system. Zaczynajmy więc od siebie przemianę rzeczywistości. (58M)

5. Eucharystia

Msza święta przedłuża Chrystusowe szukanie zagubionego człowieka. (106M)

PIĄTEK
Część bolesna

1. Modlitwa w Ogrójcu

Bądźmy silni miłością, modląc się za braci błądzących, nie potępiając nikogo, ale piętnują i demaskując zło. (50M)

2. Biczowanie

Idea, która potrzebuje broni, by się utrzymać, sama obumiera. Idea, która utrzymuje się przy użyciu przemocy, jest wypaczona.
Idea, która jest zdolna do życia, podbija sobą. Za nią spontanicznie idą miliony. (44M)

3. Cierniem ukoronowanie

Chrystus jest w szczególny sposób z tymi, którzy cierpią. Utożsamia się z nimi, gdy mówi: „Byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie..., byłem głodny, a daliście Mi jeść”. (47M)

4. Dźwiganie krzyża

Nasze grzechy nie mogą nas pognębić, bo ludzką rzeczą jest upaść, natomiast rzeczą szatańską jest trwanie w upadku. (59M)
Chrystus potępia zło, grzech, nigdy zaś człowieka. (93M)

5. Śmierć

Przemoc nie zwycięża, choć może przez jakiś czas triumfować. Mamy tego najlepszy dowód spod krzyża Chrystusa. Tam również była przemoc, była nienawiść dl prawdy. Ale przemoc i nienawiść zostały pokonane przez aktywną miłość Chrystusa. (50M)

SOBOTA

Część radosna

1. Zwiastowanie

Wolność jest nam przez Boga nie tylko dana, ale jednocześnie zadana, tak też jest i z godnością człowieka. Jest nam ona zadana na całe życie. I od nas zależy, czy ten dar godności dziecka Bożego doniesiemy do samego końca naszej życiowej drogi. (71M)

2. Nawiedzenie

Gdzie praw ludzkich do prawdy, wolności, sprawiedliwości się nie szanuje, tam nie ma i nie będzie pokoju. Trzeba zapewnić najpierw podstawowe prawa ludziom, a potem zacząć wspólnymi siłami budować pokój. (34M)

3. Narodzenie

Zespolenie naszego losu z losem Chrystusa dokonuje się w chwili chrztu. Jest to Boże usynowienie do tego stopnia, że Bóg mówi do nas tak samo, jak przemówił do Chrystusa nad Jordanem. (102M)

4. Ofiarowanie

Zachować godność człowieka - godność dziecka Bożego - to żyć bez zakłamania. Obyś był zimny albo gorący. (73M)

5. Znalezienie

Służyć Bogu to szukać dróg do ludzkich serc. Służyć Bogu to mówić o złu jak o chorobie, którą trzeba ujawnić, aby móc leczyć. Służyć Bogu to piętnować zło i wszelkie jego przejawy. (48M)

NIEDZIELA

Część chwalebna

1. Zmartwychwstanie

Wszystkie krzyże życia naszego osobistego i społecznego muszą doprowadzić do zmartwychwstania Ojczyzny w pełni wolnej i sprawiedliwej. (39M)

2. Wniebowstąpienie

Człowiek pracujący ciężko bez Boga, bez modlitwy, bez ideałów będzie jak ptak z jednym skrzydłem dreptał po ziemi. Nie potrafi się wznieść wysoko i zobaczyć większych możliwości, większego sensu bytowania na ziemi. (52M)

3. Zesłanie Ducha Świętego

Duch Święty przychodzi, aby pocieszyć. Napełniać radością, mądrością i odwagą. A poprzedzający Jego nadejście wielki szum wichru i ogniste płomyki to znak prawdziwości tych wydarzeń. (87M)

4. Wniebowzięcie

Tylko ten może zwyciężać zło, kto sam jest bogaty w dobro, kto dba o rozwój i wzbogaca siebie tymi wartościami, które stanowią o ludzkiej godności dziecka Bożego. Pomnażać dobro i zwyciężać zło to dbać o godność dziecka Bożego, o swoją godność ludzką. (109M)

5. Ukoronowanie

Życie trzeba godnie przeżyć, bo jest tylko jedno. Trzeba dzisiaj bardzo dużo mówić o godności człowieka, aby zrozumieć, że człowiek przerasta wszystko, co może istnieć na świecie, prócz Boga. Przerasta mądrość całego świata. (110M)Literatura
Ks. Jerzy Popiełuszko, Myśli wyszukane, Wydawnictwo Znak, Kraków 2001.
Ks. Jerzy Popiełuszko, Zapiski 1980-1984, Editions Spotkania, Paryż 1985.
Ks. Jerzy Popiełuszko, Cena miłości Ojczyzny, 1984.

Skróty

(nr strony M) - Myśli wyszukane
(nr strony Z) - Zapiski...
(nr strony C) - Cena miłości

W: Różaniec z ks. Jerzym Popiełuszką, eSPe, Kraków 2010 (31-457 Kraków, ul. Meissnera 20).

Imprimatur
Kuria Metropolitalna w Krakowie
Nr 2397/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 r.
Ks. bp Jan Szkodoń, Wikariusz Generalny
Ks. Kazimierz Moskala, Notariusz
O. prof. dr hab. Tomasz M. Dąbek OSB, Cenzor