Nowenna do bł. Jerzego Popieluszki - 3

DZIEŃ TRZECI

Ewangelia

Największą siłą Ewangelii - jak uczy błogosławiony Jerzy — jest zawarty w niej osobisty przykład Chrystusa, który głosił prawdę i za prawdę umarł. Chrześcijanin to człowiek, który chce naśladować Jezusa Chrystusa i niczego nie udaje.
Właśnie Jezus czyni jakby przestrzeń, w której możemy zdobyć się na przyjęcie Bożego Słowa, Bożej zachęty do czynienia dobra i unikania zła. Żyć Ewangelią to przede wszystkim przyjąć tajemnicę Bożej prawdy. Błogosławiony Jerzy, męczenniku, który budowałeś prawdziwie ewangeliczną wspólnotę wiernych i tak wiele wycierpiałeś, wyjednaj mi u Pana łaskę... o którą wytrwale proszę, spraw, bym pozostał wierny Chrystusowi.

Ojcze nasi... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Błogosławiony Jerzy - módl się za nami!