Prymas o bł. ks. Jerzym Popiełuszce: świadek piękna i prawdy Ewangelii

Abp Wojciech Polak przewodniczył 19 października uroczystościom 30. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Msza św. sprawowana była w kościele pw. św. Wawrzyńca, który jako jedyny w Gnieźnie posiada relikwie kapłana-męczennika.

W homilii Prymas Polski powtórzył słowa modlitwy bł. ks. Jerzego, w których tylekroć prosił, „byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy”. Jak podkreślił, to i wszystko, co do nas mówił, o co się z nami i dla nas modlił, było rozważaniem Chrystusowej Ewangelii i przekładaniem jej wskazań na nasze konkretne życie.

„Czyż nie z Ewangelii płynie przypomnienie, że tylko ten może zwyciężać zło, który sam jest bogaty w dobro” – przypomniał abp Polak. „Czyż nie z Ewangelii – kontynuował – wypływa upomnienie, że nie może wystarczyć nigdy tylko samo potępienie zła, kłamstwa, tchórzostwa, zniewalania, nienawiści czy przemocy, ale że to my sami musimy być prawdziwymi świadkami, i obrońcami sprawiedliwości, dobra, prawdy, wolności i miłości. I czyż to nie właśnie Chrystusowa Ewangelia – wyliczał dalej Prymas – wciąż woła o człowieka wiernego swemu sumieniu; upomina się o ludzką godność i poszanowanie tej godności, o prawdę, której nie można zagłuszyć czy rozmywać w ludzkim sercu, bo przecież – jak mówił ks. Jerzy – jest w ludziach jakaś naturalna tęsknota za prawdą i tylko trzeba nauczyć się odróżniać kłamstwo od prawdy”.

„Trzydziesta rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego pozwala powrócić pamięcią do tamtych dni, do słów, które nam pozostawił, do życia i męczeństwa, którego dał nam przykład” – mówił hierarcha zachęcając, by w jego postaci wciąż na nowo odnajdywać pokornego świadka i sługę piękna i prawdy Ewangelii Jezusa, do której wzywał w swoich pamiętnych kazaniach przekonując, byśmy byli silni miłością i modlili się za braci błądzących, nie potępiając nikogo, a piętnując i demaskując zło.

„Właśnie ta logika głębokiego szacunku dla każdego człowieka, nawet tego, który osobiście uwikłany był w istniejące wówczas zło, z jednoczesnym jasnym, przejrzystym i odważnym demaskowaniem mocy zła, niewątpliwie powodowały, że ten skromny kapłan tak bardzo zagrażał złu. Mówił do przyjaciół swoich: nie walczę z ofiarami zła, ale ze złem. Może warto tej właśnie postawy się od Niego uczyć” – powiedział na koniec abp Polak.

Mszę św. wspólnie z Prymasem celebrowali ks. kan. Jan Szrejter, proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca oraz ks. kan. Bogdan Czyżewski z gnieźnieńskiego seminarium duchownego. W modlitwie powszechnej modlono się m.in. za morderców ks. Jerzego i ich mocodawców. Po Eucharystii licznie zgromadzeni wierni zaśpiewali pieśń „Boże coś Polskę”. Po Mszy św. abp Polak poświęcił i złożył w specjalnie przygotowanym miejscu kamień węgielny z góry Synaj pod budowę obelisku upamiętniającego zamordowanego kapłana. W miejscu tym dziś, przy podobiźnie zamordowanego kapłana płonęły znicze, a wartę honorową trzymali harcerze. Przed Mszą św. natomiast odbył się krótki koncert Chóru Prymasowskiego, który śpiewem ubogacił także liturgię.

Parafia pw. św. Wawrzyńca jest pierwszą w Gnieźnie i drugą w archidiecezji posiadającą relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Otrzymała je w ubiegłym roku z warszawskiego sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki. To fragment kości kapłana-męczennika. Małą cząstkę przekazano także gnieźnieńskim siostrom karmelitankom.

bgk / Gniezno
--
Katolicka Agencja Informacyjna