Nowenna do bł. Jerzego Popieluszki - 8

DZIEŃ ÓSMY

Męczeństwo

Błogosławiony Jerzy nauczał: Chrześcijaninowi nie może wystarczyć tylko potępienie zła. (...) Ale chrześcijanin musi być prawdziwym świadkiem, rzecznikiem i obrońcą sprawiedliwości, dobra, prawdy, wolności i miłości. O te wartości musi odważnie się upominać dla siebie i dla innych.
Boże, krwawa ofiara Księdza Popiełuszki to wyznanie wiary w świętość Kościoła i najwyższy znak miłości do Chrystusa. Błogosławiony Jerzy, w twojej męczeńskiej śmierci odbiły się wszystkie bóle i cierpienia współczesnych ludzi. Uproś nam u Ukrzyżowanego Chrystusa łaskę wierności do końca Bożemu prawu miłości, a mnie wyjednaj łaskę... której tak bardzo pragnę.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Błogosławiony Jerzy - módl się za nami.