Nowenna do bł. Jerzego Popieluszki - 7

DZIEŃ SIÓDMY

Solidarność

Błogosławiony Jerzy uczył: Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk, zakorzeniona w ideałach, które są zdolne przemieniać świat na lepsze. To (...) nadzieja tym silniejsza, im bardziej jest zespolona ze źródłem wszelkiej nadziei - z Bogiem.
Boże, spraw, abyśmy byli solidarni w wierze i miłości, abyśmy potrafili pokonywać w sobie lęk i odważnie służyć bliźnim, tworząc wspólnotę w Chrystusie. Błogosławiony Jerzy, wstawiaj się za mną u Boga, abym mógł z godnością przyznawać się do tego, co słuszne i prawdziwe, oraz uproś mi łaskę... o którą z ufnością proszę.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Błogosławiony Jerzy - módl się za nami.