Fenomen kultu Ks. Jerzego

18 milionów pielgrzymów - fenomen kultu

Kult ks. Popiełuszki rozpoczął się niemal od chwili, gdy dotarła wiadomość o jego uprowadzeniu. Ludzie przybywali tłumnie do kościoła św. Stanisława i czuwali tam - dzień i noc. Cały czas trwały spowiedzi, księża byli świadkami nawróceń i powrotów do Kościoła - nieraz po wielu latach. Pogrzeb zamordowanego kapłana zgromadził 3 listopada 1984 r. od 600 do 800 tyś. wiernych. Stał się wielką publiczną manifestacją, choć nie polityczną.

Przez kilkanaście miesięcy po pogrzebie pielgrzymi przybywali tak tłumnie, że w kolejce do grobu stać trzeba było nawet kilka godzin. I ludzie stali - bez względu na pogodę. Tak rodziło się nowe sanktuarium i kult, który wciąż trwa. Każdego dnia do grobu ks. Popiełuszki przybywają grupy pątników. Jak dotąd przybyło ich 18 milionów (w samych tylko zorganizowanych grupach, nie licząc pielgrzymów indywidualnych).

Pątnicy w liczbach:

18 milionów pielgrzymów w zorganizowanych grupach
Polacy z 7512 miast
310 tyś. cudzoziemców ze 134 krajów

Przy grobie modlili się m.in.:
papież Jan Paweł II,
kard. Joseph Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI;
kard. Karl Lehmann, przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec;
kard. Jean-Marie Lustiger, arcybiskup Paryża; kard.Christoph Schónborn, arcybiskup Wiednia, przewodniczący Episkopatu Austrii; kard. William Joseph Levada, prefekt Kongregacji Nauki Wiary;
prezydent USA George Bush; była premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher; prezydent Republiki Czeskiej Vaclav Havel; były premier Włoch Giulio Andreotti; premier Węgier Victor Orban; prezydent Gruzji Michał Saakaszwili; przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Poettering.

Prośby o beatyfikację

Już 5 listopada, 2 dni po pogrzebie, do prymasa Józefa Glempa wpłynęła pierwsza pisemna prośba o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego. 178 podpisów złożyła grupa pracowników Szpitala Ginekologicznego w Warszawie, gdzie ks. Popiełuszko był kapelanem. 28 listopada kolejną taką prośbę - z 456 podpisami - złożyli studenci KUL. Pisali ludzie z całego świata. Już w 1985 r., a więc w rok po śmierci kapłana do Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej napłynęło dokładnie 13 940 imiennych próśb z 17 krajów o beatyfikację ks. Popiełuszki. W sumie prośby te liczyć można w dziesiątkach tysięcy.

Łaski

Wielu ludzi modli się za wstawiennictwem ks. Jerzego i wielu otrzymuje specjalne łaski. Urząd Postulacji ds. Beatyfikacji zarejestrował tysiące łask, w tym uzdrowienia poświadczone opinią lekarzy. Są też świadectwa pomocy w znalezieniu pracy, czy w trudnych sytuacjach rodzinnych. Przy grobie ks. Jerzego ludzie odkrywają na nowo wiarę, powracają do Kościoła, przystępują po latach do spowiedzi. Jak podkreśla postulator procesu beatyfikacyjnego, ks. dr Tomasz Kaczmarek, ilość tych łask „stawia tego zewnętrznie niepozornego kapłana w szeregu wielkich orędowników u Boga, takich jak Jan Paweł II, o. Pio czy Matka Teresa z Kalkuty".

Pamięć o ks. Jerzym

W 73 polskich miastach są ulice jego imienia, w 4 - place, w 3 - ronda. Imię ks. Popiełuszki noszą ulice także we Francji i w Niemczech, w Nowym Jorku jest plac jego imienia. Jest też ks. Jerzy patronem 23 szkół w Polsce, jednej w USA i w Sydney w Australii, patronem licznych stowarzyszeń, wspólnot i instytucji we Włoszech, Francji i Kolumbii. W Warszawie patronuje szpitalowi na Bielanach

Poświęcono mu:

70 pomników w Polsce;
8 pomników zagranicą - w USA, Anglii, Norwegii,
Francji;
140 tablic pamiątkowych;
18 krzyży;
izby pamięci;
symboliczne groby w 23 polskich miastach
150 publikacji po polsku,
50 w innych językach
50 prac magisterskich
2 doktoraty
2,6 min stron internetowych