Nowenna do bł. Jerzego Popieluszki - 1

Teksty oprac. o. Gabriel Bartoszewski OFMCap., Pauliści 2010.

Modlitwa wstępna

Boże jedynie dobry i łaskawy, spraw przez nieskończone zasługi Męki i śmierci Jezusa Chrystusa, Syna Twego, przez przyczynę Niepokalanej Maryi Dziewicy i wszystkich Świętych, abym owocnie odprawił i przeżył tę nowennę, którą rozpoczynam za wstawiennictwem błogosławionego Jerzego.
Błogosławiony Jerzy, ciebie proszę o wstawiennictwo u Boga i Ojca naszego oraz Jezusa Chrystusa naszego Odkupiciela, abym dostąpił łaski, o którą proszę.


DZIEŃ PIERWSZY

Duch Święty

Błogosławiony Jerzy nauczał: W dniu Zesłania Ducha Świętego zostało zawarte nowe przymierze przez Jezusa z Nowym Ludem Bożym, z Kościołem. Zostało ono wysłużone przez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa.
Duch Święty pozostaje naszym Rzecznikiem i Obrońcą. Dlatego razem z błogosławionym Jerzym modlę się do Ducha Pocieszyciela o siłę do walki z narastającymi przeciwnościami. Błogosławiony Jerzy, uproś mi u Ducha Świętego łaskę, o którą proszę... oraz abym wzrastał w miłości i pozostał wiernym synem Kościoła.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Błogosławiony Jerzy - módl się za nami.