Nowenna do bł. Jerzego Popieluszki - 6

DZIEŃ SZÓSTY

Przebaczenie

Kościół - podkreślał błogosławiony Jerzy - otrzymał od Chrystusa władzę leczenia „chorób grzechu" poprzez sakrament pokuty (...), pozwalając za pośrednictwem kapłana nawiązywać na nowo przyjaźń między nami a Bogiem.
Boże, niech więc ogarnia nas światło Twojej łaski, abyśmy przyjmowali z nadzieją dary Jezusowej miłości. Panie, spraw, byśmy stale byli nastawieni na przebaczanie bliźnim. Wpatrzony w przykład twojej kapłańskiej wspaniałomyślności, błogosławiony Jerzy, proszę cię o wstawiennictwo w mojej intencji... którą ci przedkładam, oraz abym szedł przez życie drogą przebaczenia.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Błogosławiony Jerzy - módl się za nami.