Nowenna do bł. Jerzego Popieluszki - 5

DZIEŃ PIĄTY

Prawda

Błogosławiony Jerzy uczył: Aby pozostać człowiekiem wolnym duchowo, trzeba żyć w prawdzie. Życie w prawdzie to dawanie świadectwa Bogu na zewnątrz, to przyznawanie się do niej i upominanie się o nią w każdej sytuacji. Prawda jest niezmienna. Prawdy nie da się zniszczyć.
Błogosławiony Jerzy, sługo Chrystusa, ty w nauczaniu wskazywałeś, że On jest Prawdą i wytrwale nawoływałeś ludzi do życia w prawdzie, a ukazywałeś niebezpieczeństwa fałszu i kłamstwa. Módl się za mną, gdy błagam o łaskę... oraz abym na co dzień żył w prawdzie i by moje codzienne życie było przepojone miłością.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwata Ojcu...
Błogosławiony Jerzy - módl się za nami.