Pieśń beatyfikacyjna

Pieśń beatyfikacyjna

Ref. Nie daj się zwyciężyć złu, zło dobrem zwyciężaj.
Nie daj się zwyciężyć złu, zło dobrem zwyciężaj.

1. Kto wierzy żyje na wieki, choćby życie stracił,
Błogosławiony Jerzy poświęcił życie dla braci.
Kapłan męczennik prawdy, nadzieją żył Ewangelii,
Wierny, danemu słowu do Boga ludzi prowadził.

2. Przy Chrystusowym ołtarzu, dałeś ludziom nadzieję,
wzywałeś do jedności, by w sercu pokój zachować.
Widząc ludzkie cierpienia, odwieczne prawa głosiłeś.
Życie jest darem Bożym, prawdziwa wolność jest w Bogu.

3. Orędowniku jedności, podnieś kapłańskie dłonie,
Niech między ludźmi będzie, współpraca i pojednanie.
Miłość wszystko zwycięża, bo w krzyżu jest nasza siła,
męczenniku Kościoła, wskazałeś drogę zbawienia.

4. Niech dziękczynienie popłynie, do Bożej Opatrzności.
Naród z nadzieją w sercu, z niewoli szedł do wolności.
Bogu niech będą dzięki, że nawet w chwili zwątpienia,
wiara, miłość, nadzieja, prowadzi nas do zbawienia.