Francja: rozpoczęto dochodzenie w sprawie cudu za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki

W kaplicy domu generalnego Sióstr Anuncjatek w Thiais pod Paryżem rozpoczęło się dziś dochodzenie w sprawie domniemanego uzdrowienia za przyczyną bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Jeśli Stolica Apostolska uzna jego nadprzyrodzony charakter, niewytłumaczalny naukowo i trwały skutek, to otwarta zostanie droga do kanonizacji warszawskiego kapłana, patrona "Solidarności". Proces prowadzą wspólnie diecezja Créteil i archidiecezja warszawska.

Jak poinformował KAI ks. Tomasz Sokół, uroczyste otwarcie procesu do kanonizacji błogosławionego Jerzego Popiełuszki rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem ks. prof. Józefa Grzywaczewskiego. Wraz z nim sprawowali ją postulator procesu, ks. prałat Tomasz Kaczmarek, rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji ks. inf. Stanisław Jeż. Obecni byli duchowni diecezji Créteil a także polscy księża. 

Podczas liturgii słowa pierwsze czytanie odczytał François Audelan, którego cudowne uzdrowienie będzie badał trybunał. W Eucharystii uczestniczyła ponadto polska zakonnica, s. Rozalia, michalitka, którą ordynariusz Créteil, bp Michel Santier skierował do posługi duszpasterskiej w szpitalu, gdzie leczony był Audelan. Kazanie wygłosił ks. prof. Józef Naumowicz. Przypomniał dzieje życia polskiego błogosławionego, jego męczeńską śmierć przed trzydziestu laty, podkreślając, iż w swoim życiu wypełniał on słowa "Zło dobrem zwyciężaj!". 

Na zakończenie Mszy św. przybył biskup Créteil Michel Santier i otwierając prace komisji zawierzył je Duchowi Świętemu. Zaznaczył, że ma ona rozeznać w imieniu Kościoła autentyczność tego cudu, pozostawiając ostateczny osąd Ojcu Świętemu. Podkreślił szczególną więź między diecezją Créteil a Polską. Zaznaczył, iż obecni są siostra Rozalia i kapelan szpitala ks. Bernard Brien. Następnie zaprzysiężeni zostali członkowie trybunału kanonizacyjnego. Uczestniczą w nim dwaj przedstawiciele diecezji Créteil, w tym jej wikariusz generalny ks. Gérard Béra oraz diakon stały, który jest z zawodu lekarzem oraz dwaj kapłani archidiecezji warszawskiej: ks. Józef Grzywaczewski i ks. Józef Naumowicz. Przewodniczącym Trybunału jest zgodnie z prawem biskup Michel Santier. 

Trybunał, który pracuje podczas sesji, najpierw przesłucha świadków zgłoszonych przez postulatora. Następnie uzdrowiony zostanie zbadany, jego aktualny stan zdrowia zbada dwóch mianowanych lekarzy tzw. ab inspectione. Po złożeniu ich relacji postulator złoży dokumentację medyczną, która obok zeznań świadków jest fundamentalnym materiałem do oceny nadzwyczajnego uzdrowienia.

Zadaniem Trybunału w sprawach kanonizacyjnych jest pieczołowite zebranie całości materiału dowodowego, metodyczne przygotowanie go i przesłanie do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Proces ten, zgodnie z przepisami prawa kanonizacyjnego, prowadzony jest w tajemnicy. Niedopuszczalna jest publikacja jakichkolwiek faktów czy działań. 

W dzisiejszej uroczystości brał między innymi udział przybyły z Chicago w USA bratanek ks. Jerzego, Marek Popiełuszko, syn starszego brata, Józefa. W wypowiedzi dla KAI zaznaczył on, że wydarzenie to dla rodziny patrona "Solidarności" jest kolejnym wielkim świętem. Już beatyfikacja 6 czerwca 2010 na Placu Piłsudskiego w Warszawie była wielką radością, świadectwem, że ofiara życia ks. Jerzego i głoszone przez niego orędzie nie poszły na marne. 

Otwarcie procesu do kanonizacji jest też wielkim świętem Polaków, zarówno mieszkających w kraju jak i na emigracji. Dodał, że w Stanach Zjednoczonych osobę ks. Jerzego spopularyzował film dokumentalny, "Jerzy Popiełuszko, Messenger of the truth". Pokazywany był w wielkich miastach, a także w telewizji publicznej. Pozwolił wielu ludziom poznać Polskę oraz bohaterskiego kapelana "Solidarności". Ludzie dziwią się, że przez trzydzieści lat tak niewiele było wiadomo o tym wybitnym kapłanie, obrońcy praw człowieka, bojownika o prawdę i sprawiedliwość. 

Marek Popieluszko podkreślił, że kult bł. ks. Jerzego rozszerza się na cały świat, na wszystkie kontynenty. Można to dostrzec choćby dzięki Facebookowi. "Wczoraj rozmawiałem z ministrantem z Filipin, który powiedział mi, że on i jego koledzy postanowili obrać za swego patrona właśnie ks. Jerzego" - powiedział Marek Popiełuszko. Dodał, że niekiedy sam się dziwi, iż kult patrona "Solidarności" dociera do najbardziej odległych zakątków świata.

Sprawa cudownego uzdrowienia dotyczy 56-letni Françoisa Audelana, ojca trzech córek. Od 11 lat był on chory na nietypową, przewlekłą białaczkę szpikową. Przebywał w szpitalu im. Alberta Cheneviera. Nie pomogły stosowane wcześniej chemioterapie ani przeszczep szpiku kostnego. W listopadzie 2011 r. nastąpiło gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia, utrudniające już samodzielne chodzenie. W sierpniu 2012 r. chory znalazł się w ostatnim stadium choroby, tracił przytomność. Lekarze oznajmili żonie, że nie ma dla niego ratunku, gdyż komórki rakowe rozprzestrzeniły się w całym organizmie.

Dnia 14 września 2012 roku do chorego został zaproszony kapłan ks. Bernard Brien celem udzielenia mu sakramentu chorych. Kapłan nieco wcześniej nawiedził grób bł. Jerzego Popiełuszki, zapoznał się z jego życiem i skonstatował, że ma tę samą datę roku i dnia urodzin co ks. Popiełuszko. Po powrocie stał się gorliwym propagatorem kultu bł. Popiełuszki. Po udzieleniu choremu sakramentu chorych, kapłan ten wyjął obrazek błogosławionego i modlił się nad chorym, który był nieprzytomny. Gdy kapłan odszedł, chory otworzył oczy i obecną przy nim żonę zapytał: "Co się stało?".

W ciągu kolejnych dni przeprowadzono wiele bardzo szczegółowych badań. Nie stwierdzono śladów białaczki. Chory został wypisany do domu. Wrócił do rodziny. Powrót do pełni zdrowia potwierdza wypis ze szpitala, z datą 7 grudnia 2012 r.

Po pewnym czasie o zdarzeniu tym poinformowano biskupa diecezji Créteil Michela Santiera, który jak się okazało rok wcześniej również modlił się przy grobie bł. Jerzego Popiełuszki. W 2013 r. informacja o uzdrowieniu dotarła do postulacji procesu ks. Popiełuszki. Po konsultacji z kard. Kazimierzem Nyczem metropolitą warszawskim odpowiedzialnym za proces bł. ks. Popiełuszki w oparciu o pozytywne parametry medyczne sprawy, dokonano konsultacji z Kongregacją Spraw Kanonizacyjnych.

Po konsultacji ks. prof. Tomasza Kaczmarka, postulatora procesu bł. ks. Popiełuszki, biskup Michel Santier, któremu z prawa przysługuje prawo prowadzenia procesu, podjął decyzję o rozpoczęciu dochodzenia diecezjalnego o domniemanym uzdrowieniu François Audelana. Po wszystkich wstępnych przygotowaniach i ustaleniu, że proces będzie prowadzony wspólnie przez diecezję Créteil i archidiecezję warszawską, wyznaczył też datę rozpoczęcia procesu na 20 września br.
st (KAI) / Créteil
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 20 września 2014