A. Konik-Korn, Sanktuarium Męczeństwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Sanktuarium Męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku to ważne miejsce na mapie Kościoła w Polsce, związane z bohaterskim Kapelanem "Solidarności".

Parafia przy tamie

- Po odbywającej się w 1996 r. peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej pasterze diecezji zdecydowali o powołaniu do istnienia parafii Matki Bożej Fatimskiej. Tworzenie struktur duszpasterskich zlecono młodemu Zgromadzeniu Braci Pocieszycieli z Getsemani, które dwa lata wcześnie przeniosło tom prowincjalny wraz z nowicjatem do Włocławka. Idea nadwiślańskiej parafii współgrała również z zamysłem otwarcia się miasta na miejsce męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki - mówi o. Kamil Kraciuk CCG, kustosz sanktuarium. "Przełożeni Zgromadzenia uznali, że głównym kryterium wyboru miejsca pod nową siedzibę parafii będzie jej bezpośrednia bliskość z tamą, przy której zakończyła się męczeńska droga ks. Jerzego Popiełuszki" - czytamy na stronach internetowych sanktuarium.

Posiew męczeństwa

- W pierwszym etapie został wybudowany dom zakonny wraz z pomieszczaniami, które służą wiernym do wspólnej modlitwy i spotkań duszpasterskich - mówi o. Kraciuk. - Później powstał kościół, w którym spoczywają relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, przekazane parafii 12 września 2010 r. przez kard. Kazimierza Nycza. W pierwszą rocznicę beatyfikacji Kapelana "Solidarności", 5 czerwca 2011 r., obecny ordynariusz diecezji włocławskiej bp Wiesław Mering swoim dekretem ustanowił sanktuarium Męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Podczas tych uroczystości w wejściu do nowej świątyni umieszczono również kamień węgielny ze Skały Konania Jezusa z Getsemani. Obecnie przy kościele wznoszona jest 43-metrowa wieża z platformą widokową, która - jak cały obiekt - orientowana jest w stronę miejsca śmierci ks. Jerzego. Powstaje Muzeum Męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki, wybudowany został w surowym stanie czterokondygnacyjny Dom Pielgrzyma... - wymienia kolejne przedsięwzięcia Ojciec Kustosz.

Odpowiadają na duchowe potrzeby

Sanktuarium Męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki w niedalekiej przyszłości ma stać się kościołem adoracyjnym. Mówi o. Kamil Kraciuk: - W myśl naszego charyzmatu, w kościele odbywać się będzie całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Pielgrzymi będę mogli skorzystać tu z sakramentu pokuty i pojednania. Dostrzegamy, jak skuteczna jest modlitwa bł. ks. Jerzego przed Bogiem. Obserwujemy coraz większą liczbę osób, które w grupach zorganizowanych lub prywatnie przybywają do sanktuarium, by tu się modlić i prosić o pomoc Błogosławionego. Chcemy odpowiadać na duchowe potrzeby pielgrzymów, służąc im poprzez sprawowanie sakramentów świętych, a także stwarzając możliwość ucałowania relikwii ks. Jerzego. W każdy wtorek przed Mszą św. wieczorną odprawiane jest nabożeństwo z modlitwą o wstawiennictwo ks. Jerzego, a każdego 19. dnia miesiąca o godz. 17.30 celebrowana jest Eucharystia w intencji Ojczyzny i ludzi pracy z nowenną ku czci Błogosławionego Jerzego.

Cuda ks. Jerzego

Pytam mojego rozmówcę o to, czy bracia pocieszyciele jako stróże sanktuarium mogą powiedzieć coś o cudach dokonanych za wstawiennictwem Błogosławionego.
- Posiadamy m. in. kielich mszalny, który przekazał do naszego sanktuarium pan Georgio z Włoch jako wotum wdzięczności bł. ks. Jerzemu za dar uzdrowienia z choroby nowotworowej - mówi o. Kamil. - Jesteśmy również w posiadaniu Piety - pięknej figury Matki Bożej Bolesnej z Włoch (wiek XVII/XVIII), ofiarowanej sanktuarium za łaskę nawrócenia pewnej Włoszki przez wstawiennictwo Błogosławionego Męczennika.

Sanktuarium mieści się 350 metrów od miejsca męczeństwa w linii prostej. Dotarcie do niego obecnie może być utrudnione z powodu remontu na tamie, warto jednak udać się w to miejsce szczególnej pamięci o bł. ks. Jerzym i uczyć się z jego świadectwa, jak zło dobrem zwyciężać.

Kustosze relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki wyrażają wdzięczność wszystkim, którzy poprzez modlitwę, cierpienie i ofiarę mogą złożyć cegiełkę na rozwój włocławskiego sanktuarium.

Sanktuarium Męczeństwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
Parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej
ul. Płocka 167a, 87-800 Włocławek
tel. (54) 233-91-67 lub 518-014-719

Więcej - na stronach: www. pocieszyciele.pl w zakładce "Duszpasterstwa"
www. fatimska.wloclawek.pl

W: Niedziela nr 42, 20 października 2013, s. 20-21.