Wspomnienia: Identyfikacja

Identyfikacja

O odnalezieniu księdza Jerzego dowiedzieliśmy się prywatnie 26 października, gdy nurkowie we Włocławku przyszli do Seminarium Duchownego powiedzieć, że znaleźli księdza Jerzego w Zalewie Wiślanym przy tamie we Włocławku. Byli wtedy w Seminarium Włocławskim Księża Profesorowie z Warszawy i powtórzyli nam to w Warszawie.
Oficjalnie dowiedzieliśmy się 30 października po identyfikacji zwłok w Białymstoku. Wśród osób identyfikujących był Jacek Lipiński, jeden z przyjaciół księdza Jerzego. Po powrocie z Białegostoku do Warszawy przyszedł do nas na Wiślaną. Czuł wielki ciężar w sumieniu za wzięcie na siebie takiej odpowiedzialności. Był pewien, że to ksiądz Jerzy, bo rozpoznał go po szczególnym znamieniu, jakie ksiądz miał na piersi. Ponadto posiadał kliszę rentgenowską zębów księdza Jerzego. Mimo to, odczuwał wielki ciężar i ból.


Źródło: S. Jana Halina Płaska USJK: Wspomnienia o Księdzu Jerzym, konsultacje: S. Teresa Janek USJK, Tomasz Wasilczuk, Warszawa 2009.