Wspomnienia: Drukowanie homilii

Drukowanie homilii

Wobec dużego zainteresowania homiliami księdza Jerzego Popiełuszki, podjęto trudne zadanie przedrukowywania systematycznie homilii księdza Jerzego i udostępniania ich zainteresowanym. Głównie nasz Ośrodek Metodyczny Wydziału Nauki Katolickiej rozprowadzał te wydrukowane homilie. Osoby przybywające każdego dnia licznie po pomoce katechetyczne mogły otrzymać, dzięki uprzejmości ks. prał. Bogusława Bijaka, kierownika Wydziału Duszpasterstwa, również i homilie: hutnicy, górnicy, stoczniowcy i inni, którymi się zajmował ksiądz Jerzy. Także środowisko medyczne.
Kiedyś ksiądz Jerzy, widząc na biurku w moim pokoju większą ilość wydrukowanych swoich homilii, zapytał mnie, czy nie mam przykrości w kurii z powodu ich rozprowadzania. Odpowiedziałam, że nie.


Źródło: S. Jana Halina Płaska USJK: Wspomnienia o Księdzu Jerzym, konsultacje: S. Teresa Janek USJK, Tomasz Wasilczuk, Warszawa 2009.