Wspomnienia: Msze święte za Ojczyznę

Msze święte za Ojczyznę

Od 28 lutego 1982 roku ksiądz proboszcz, prałat Teofil Bogucki zorganizował w kościele św. Stanisława Kostki comiesięczne Msze święte za Ojczyznę, w ostatnią niedzielę każdego miesiąca. Z początku sam podczas tych Mszy świętych głosił homilie, potem przekazał odprawianie Mszy świętych za Ojczyznę i głoszenie homilii księdzu Jerzemu.
Ksiądz proboszcz Teofil Bogucki nie tylko przyjął rezydenta ks. Jerzego Popiełuszkę z otwartym sercem, ale i stał mu się duchowym Ojcem. Umożliwił mu także głoszenie homilii, jak i prowadzenie szerokiej działalności duszpasterskiej.
Do homilii przygotowywał się ksiądz Jerzy bardzo starannie. Konsultował je - program i tematykę - z księdzem Proboszczem.
Ksiądz Jerzy Popiełuszko radził się również księdza arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. Mimo odległości, często u Arcybiskupa Przemyśla szukał rady. Opierał się o teksty Pisma świętego, naukę Ojca Świętego i Prymasa Tysiąclecia. Pisał swoje homilie ręcznie i głosił tylko to, co napisał.
Jakby charyzmatycznie wiedział, jakiego podniesienia na duchu potrzebują w danym czasie jego słuchacze i odważnie głosił prawdę. Nie zawsze było to łatwe i bezpieczne.
Rękopisy homilii księdza Jerzego były w moim posiadaniu. Po rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego przekazałam je, na ręce ojca Gabriela Bartoszewskiego OFM Cap. do Trybunału Beatyfikacyjnego.


Źródło: S. Jana Halina Płaska USJK: Wspomnienia o Księdzu Jerzym, konsultacje: S. Teresa Janek USJK, Tomasz Wasilczuk, Warszawa 2009.