Diecezja wojskowa uczci w liturgii bł. ks. Jerzego Popiełuszkę


Diecezja wojskowa jest drugą po archidiecezji warszawskiej diecezją, która 19 października może w liturgii wspominać bł. ks. Jerzego Popiełuszkę. Watykan zezwolił na to wspomnienie dowolne w kalendarzu liturgicznym ordynariatu polowego.

Kard. Anotni Canizares Llovera, prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów udzielił zgody dla ordynariatu polowego na sprawowanie Mszy św. o bł. Jerzym Popiełuszce w dniu 19 października. Według przyjętych przepisów wprowadzenie błogosławionego do kalendarza liturgicznego diecezji, możliwe jest wtedy, gdy urodził się on w niej, żył lub został pochowany. Wcześniej, w 2010 roku, o wpisanie bł. ks. Jerzego do narodowego kalendarza liturgicznego bezskutecznie zabiegała Konferencja Episkopatu Polski.

Biskup polowy WP Józef Guzdek zwrócił się w lutym 2012 roku z prośbą o wydanie tzw. indultu na wpisanie do kalendarza liturgicznego ordynariatu polowego bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Prefekt Kongregacji, kard. Antoni Canizares Llovera, odpowiedział na list bp Guzdka w czerwcu i udzielił w nim zgody dla diecezji polowej na sprawowanie Mszy św. o bł. Jerzym Popiełuszce, jako wspomnienia dowolnego w dniu 19 października.

– W uzasadnieniu przesłanej do Kongregacji prośby biskup Guzdek zauważył, że ks. Jerzy jako kleryk został zmuszony do odbycia służby wojskowej, gdzie okazał powszechnie znane oznaki świętości – powiedział KAI ks. Jan Dohnalik, kanclerz kurii polowej.

Ks. Dohnalik przypomniał, że dodatkową motywacją była prośba o ustanowienie ks. Jerzego patronem wszystkich księży przymusowo wcielanych do wojska, z którą wystąpiło ponad 700 kapłanów, uczestniczących w ubiegłym roku w zjeździe byłych alumnów-żołnierzy. Jak zaznaczył, ci kapłani „widzą w nim nie tylko swego współbrata w kapłaństwie i w mundurze, ale także swego patrona”. - O włączenie bł. ks. Jerzego do kalendarza liturgicznego diecezji wojskowej zabiegali także wierni ordynariatu polowego – dodaje ks. Dohnalik.

W przesłanym Kongregacji liście bp Guzdek zauważył także, że przez fakt odbywania służby wojskowej błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko należałby dziś do ordynariatu polowego. W latach jego służby ordynariat polowy nie istniał, decyzją władz politycznych– przypomina ks Dohnalik.

Kanclerz kurii polowej zwraca też uwagę na specyfikę ordynariatu polowego, który jest diecezją personalną, a nie terytorialną. - Konsekwencją tego będzie to, że wspomnienie bł. ks. Jerzego odbywać się będzie w całym kraju, dlatego, że kościoły i kaplice garnizonowe pod jurysdykcją ordynariatu polowego znajdują się w całej Polsce.

Rzecznik ordynariatu polowego, ks. płk Zbigniew Kępa zamieścił na stronie internetowej ordynariatu notę informacyjną w sprawie kultu Błogosławionego Jerzego Popiełuszki w diecezji wojskowej oraz formularz Mszy św. ze wspomnienia dowolnego o bł. Jerzym Popiełuszce, z dnia 19 października.

kos / Warszawa

--

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 19 października 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski