Włocławek: Obchody 34. rocznicy śmierci bł. ks. J. Popiełuszki z udziałem Prezydenta RP

Przychodzimy, żeby uczyć się od męczennika takiej miłości do Polski jaka była w jego sercu – mówił bp Mering w czwartek, 18 października br., w Sanktuarium Męczeństwa bł. Ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku. Na placu przy sanktuarium miały miejsce obchody związane z 34. rocznicą śmierci kapelana Solidarności oraz 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystościach  uczestniczył prezydent RP Andrzej Duda oraz towarzyszący ministrowie: Adam Kwiatkowski i Błażej Spychalski.

O godz. 17.30 rozpoczęła się Eucharystia pod przewodnictwem bp. Wiesława Meringa. W homilii odniósł się on do wspaniałego przykładu „księży-męczenników” okresu II wojny światowej. Podejmując słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w „mieście męczenników” (7 czerwca 1991) przypomniał męczeństwo bł. bp. Michała Kozala, ks. Jerzego, oraz księży-męczenników „którzy w diecezji stanowili ponad pięćdziesiąt procent ówczesnego stanu duchowieństwa; którzy oddali swoje życie kierując się wiernością wobec Jezusa, wobec Polski”. Ukazując wartość świadectwa wierności bł. ks. Popiełuszki, hierarcha podkreślił, że „wspominamy dzisiaj męczennika, świadka tego, co znaczy być wiernym Jezusowi”.

Przywołując dzień męczeńskiej śmierci kapelana ludzi pracy, biskup włocławski wskazał, że wobec przykładu świętych nie można przejść obojętnie. „Tama to jest jedno z najważniejszych miejsc we współczesnej Polsce. Tu ludzie przychodzą nie tylko żeby wspominać, przychodzą żeby zastanowić się, żeby dokonać swoistego egzaminu z myślenia o Polsce, żeby uczyć się od męczennika takiej miłości do Polski jaka była w jego sercu” - kontynuował bp Mering.

„Nadejdzie czas, że relikwie matki będą stały obok relikwii syna, na tym samym ołtarzu” - wyraził nadzieję biskup, przywołując świadectwo zawierzenia, ufności i rozmodlenia Marianny Popiełuszko, matki bł. ks. Jerzego.

Nawiązując do treści albumu „Zło dobrem zwyciężył. Święty Jerzy XX wieku”, bp Mering prosił o  utrwalanie pamięci i jej przekazywanie, gdyż „ludzie żyją w pamięci innych. Świadkowie jednak umierają, więc pamięć należy podtrzymywać. Trzeba utrwalać ją, by nie zginęła: ocalić od zapomnienia, by przekazać następnym generacjom”.

Odnosząc się do ustanowienia nowego święta przez Sejm RP, bp Mering wyraził wdzięczność, za to, że Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych, będzie obchodzony w dzień porwania i śmierci ks. Popiełuszki, 19 października.

Po Komunii świętej Prezydent RP przywołał słowa bł. ks. Popiełuszki: „zło dobrem zwyciężaj”.  Andrzej Duda, wskazując na szereg wielkich postaci, wspominał o stuleciu odzyskania niepodległości przez Polskę. „Ktoś powie: byli na tej drodze mocarze. Byli mocarze ducha, jak nasz ojciec święty Jan Paweł II, którego pontyfikatem tak niezwykle cieszył się bł. ks. Popiełuszko” – mówił Prezydent RP.

„Stał się wielkim kamieniem milowym na drodze do wolnej Polski […] zabili niewinnego kapłana, niewinnego człowieka, którego jedyną bronią był różaniec i krzyż” - podkreślił Andrzej Duda, przypominając męczeństwo ks. Jerzego poniesione z rąk komunistycznych oprawców. „W tamtym momencie pewnie uważali, że to przez nas rozumiane dobro przegrało. Ktoś powie, że zło zwyciężyło, zło zabiło kapłana. Nic bardziej mylnego! Każdy człowiek wierzący wie, że jest dokładnie odwrotnie. Dobro pokonało zło poprzez męczeńską śmierć ks. Jerzego” - powiedział prezydent, określając wielkie zasługi kapelana ludzi pracy.

Wcześniej, na włocławskiej tamie, prezydent Duda złożył kwiaty pod Krzyżem Pomnikiem - upamiętniającym męczeńską śmierć kapelana ludzi pracy. 

Mszę świętą koncelebrowali ks. bp Stanisław Gębicki, ks. bp Bronisław Dembowski, ks. Zbigniew Kras (kapelan Prezydenta RP), o. Michał Krysztofowicz (Przełożony Generalny Braci Pocieszycieli z Getsemani) oraz licznie zgromadzeni księża.

Wśród organizatorów i inicjatorów uroczystości są: Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność 80”, Urząd do Spraw Kombatantów i osób Represjonowanych, Sanktuarium Męczeństwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku, Krajowa Komisja Koordynacyjna Niezłomni Niepokorni działacze Antykomunistyczni Represjonowani RP NSZZ „Solidarność 80”.

Eucharystii śpiewem towarzyszył chór „Canto” Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku pod dyrekcją p. Mariana Szczepańskiego oraz orkiestra dęta KWK „Sośnica” z Gliwic pod batutą prof. Lesława Podolskiego.

diecezja.wloclawek.pl / Włocławek

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 19 października 2018
Wydawca: KAI; Red. Naczelny Marcin Przeciszewski