Wspomnienia: Mają rodziny

Mają rodziny

W kilka dni potem ksiądz Jerzy miał jechać do Bydgoszczy. Panowie Mieczysław Białach i Marek Chmielewski - z grupy robotniczej jego przyjaciół, niezależnie od siebie, zgłosili się do niego, że będą mu towarzyszyć swoimi autami. Stanowczo się temu sprzeciwił. Motywem sprzeciwu było to, że mają rodziny. Obydwaj panowie do dziś, jak mówią, żałują, że posłuchali wtedy księdza Jerzego.


Źródło: S. Jana Halina Płaska USJK: Wspomnienia o Księdzu Jerzym, konsultacje: S. Teresa Janek USJK, Tomasz Wasilczuk, Warszawa 2009.