Wspomnienia: Trzynastego października 1984 r. - pierwszy zamach

Trzynastego października 1984 r. - pierwszy zamach

13 października 1984 roku ksiądz Jerzy wracał ze spotkania duszpasterskiego w Gdańsku. Jechali autem z Sewerynem Jaworskim i Waldemarem Chrostowskim. Napadli na nich zamaskowani mężczyźni, rzucili w auto dużym kamieniem. Waldemar Chrostowski tak zręcznie pokierował autem, że uniknęli zamachu. Ksiądz wrócił bardzo zgnębiony. - Tego samego wieczoru - a raczej już nocy - miał okazję, opowiedzieć o tym zamachu Marcie Urniaż i Ligii Urniaż Grabowskiej. Marta Urniaż następnego dnia powiadomiła nas o tym zamachu na księdza Jerzego. Byliśmy w Ośrodku bardzo zmartwieni i zaniepokojeni, jak Ksiądz po tym się czuje. Ksiądz przyszedł. Nie rozmawialiśmy jednak o zamachu. On wiedział, że my już słyszeliśmy o tym jego przeżyciu. Był spokojny, ale widzieliśmy, że jest bardzo przygnębiony.


Źródło: S. Jana Halina Płaska USJK: Wspomnienia o Księdzu Jerzym, konsultacje: S. Teresa Janek USJK, Tomasz Wasilczuk, Warszawa 2009.