Wspomnienia: Pismo święte

Pismo święte

Z okazji imienin księdza Jerzego, 23 kwietnia 1984 roku, ofiarowaliśmy mu w Wydziale paczkę z książkami -miniaturowe egzemplarze Ewangelii, chyba wg św. Marka. W paczce było kilkadziesiąt książeczek. Był wyjątkowo wzruszony. Zorientowaliśmy się wówczas w Wydziale, jak bardzo mu zależało na upowszechnianiu Pisma świętego. Te, które teraz otrzymał rozdawał, gdy składano mu życzenia. Jakieś egzemplarze, zaopatrzone w jego dedykację, widziałam potem, gdy obdarowane nimi osoby radziły się, jak się odwdzięczyć księdzu Jerzemu.


Źródło: S. Jana Halina Płaska USJK: Wspomnienia o Księdzu Jerzym, konsultacje: S. Teresa Janek USJK, Tomasz Wasilczuk, Warszawa 2009.