Wspomnienia: W Zapiskach o odnowie ducha

W Zapiskach o odnowie ducha

W Zapiskach swoich tak pisze:
Będąc w styczniu w Zakopanem przygotowałem kazanie o Traugutcie, jako wzorze człowieka, który zachował ludzką godność do końca.
Tam też nastąpiła moja duchowa odmiana. Teraz więcej czasu poświęcam na modlitwę i na duchu czuję się wiele silniejszy.
11 lutego bytem na obiedzie u ks. biskupa Kraszewskiego, który przekazał mi różaniec od Ojca Świętego.
15 lutego Ksiądz Prymas wręczył mi książkę z błogosła wieństwem.


Źródło: S. Jana Halina Płaska USJK: Wspomnienia o Księdzu Jerzym, konsultacje: S. Teresa Janek USJK, Tomasz Wasilczuk, Warszawa 2009.