Wspomnienia: Drugi różaniec

Drugi różaniec

Siostra Teresa Batogowska, która opiekowała się księdzem Jerzym w Zakopanem i bardzo się z nim zaprzyjaźniła - pojechała w niedługim czasie po wizycie księdza Jerzego w Zakopanem - też do Rzymu. Opowiedziała Ojcu Świętemu, że mieszkał w jego pokoju ksiądz Jerzy Popiełuszko. Ojciec Święty przyjął to bardzo miło i dał jej drugi dla niego różaniec.
Siostra Teresa przywiozła księdzu Jerzemu ten różaniec do Warszawy. Miał teraz dwa różańce od Ojca Świętego.
Ksiądz Jerzy przy tej okazji bardzo serdecznie podziękował jeszcze raz siostrze Teresie za swój pobyt w Zakopanem, podkreślając, że wróciła mu tam łaska modlitwy.


Źródło: S. Jana Halina Płaska USJK: Wspomnienia o Księdzu Jerzym, konsultacje: S. Teresa Janek USJK, Tomasz Wasilczuk, Warszawa 2009.