Wspomnienia: Książka od Księdza Prymasa

Książka od Księdza Prymasa

W tym też czasie ksiądz prymas Józef kardynał Glemp ofiarował księdzu Jerzemu Popiełuszce - z dedykacją - książkę Sztygar Bożej kopalni - o kardynale Auguście Hlondzie. Ksiądz Jerzy cieszył się bardzo, książka leżała na stole, a z różańcem się nie rozstawał. Były to już radośniejsze dla księdza Jerzego dni po przeżyciach aresztowania, utracie sił.


Źródło: S. Jana Halina Płaska USJK: Wspomnienia o Księdzu Jerzym, konsultacje: S. Teresa Janek USJK, Tomasz Wasilczuk, Warszawa 2009.