Wspomnienia: Fotografie

Fotografie

Podobna sytuacja jak z podpisem na pudełku była z fotografiami księdza Jerzego, których ktoś przyniósł mi kilkanaście. Leżały na stoliku w moim pokoju. W czasie, gdy była w nim tylko Halina Dryja, która pomagała nam w pisaniu na maszynie, wszedł ksiądz Jerzy. Zobaczył swoje fotografie i zabrał je, zostawiając kartkę, na której napisał: Po co siostrze moje fotografie? Następnego dnia, gdy przyszedł do Wydziału, zapytałam, dlaczego zabrał mi fotografie. Odpowiedź była taka sama jak na kartce. Chciałam prosić, by zostawił mi jedną fotografię i podpisał ją, ale pamiętając sytuację z jego podpisem na przywiezionej z Wadowic pamiątce - zrezygnowałam, l mimo że mam dużo fotografii księdza Jerzego, nie mam żadnej z jego podpisem dla mnie.


Źródło: S. Jana Halina Płaska USJK: Wspomnienia o Księdzu Jerzym, konsultacje: S. Teresa Janek USJK, Tomasz Wasilczuk, Warszawa 2009.