Wspomnienia: Przybliżyć postać i naukę Ojca Świętego

Przybliżyć postać i naukę Ojca Świętego

W latach wyboru Papieża Polaka Jana Pawła II: 1978 i Jego pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny: 1979 - w tych latach - i potem ks. Jerzy Popiełuszko całą swoją działalność duszpasterską, homiletyczną oparł o naukę Ojca Świętego, o Jego listy, encykliki i inne dokumenty.
Pragnął w swej pracy przybliżyć tej młodzieży akademickiej i służbie medycznej, którą się w dalszym ciągu opiekował, a potem i robotnikom postać i naukę Papieża, Polaka. Ksiądz Jerzy prosił nasz Wydział o pomoc. Chciał, by mu systematycznie i od zaraz przekazywać to, co ukazywało się o Ojcu Świętym, zarówno w Watykanie, jak i w Polsce.
Nie było wówczas wiele materiału, dotyczącego Ojca Świętego, Jego życiorysu, nauczania. Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej Warszawskiej znajdował się w tym szczęśliwym położeniu, że otrzymywał z Watykanu listy, encykliki papieskie, zaraz po ich ukazaniu się; miał też łatwy dostęp do materiałów wydawanych w Polsce, związanych z Ojcem Świętym. Można więc było przepisywać na maszynie lub powielać odpowiednią ilość materiałów potrzebnych Księdzu. Tak nawiązała się stała już współpraca naszego Wydziału z księdzem Jerzym.
Wydawało mi się wtedy i teraz coraz głębiej tak myślę, że ksiądz Jerzy czuł się jak gdyby osobiście posłany do upowszechniania nauki Ojca Świętego.
Ksiądz Jerzy Popiełuszko nie zetknął się osobiście z Ojcem Świętym, ani podczas Jego pielgrzymek do Ojczyzny, ani potem, mimo że bardzo tego pragnął i jako Przewodniczący Sekcji Sanitarnej Komitetu Przyjęcia Ojca Świętego, z ramienia Kościoła, ze swą kilkusetosobową grupą medyczną, otaczał opieką zdrowotną pielgrzymów przybywających licznie do stolicy, podczas dwu pierwszych pielgrzymek Ojca Świętego do Ojczyzny. Pozostał w cieniu. Nie mógł też przyjść do naszego Wydziału w dniu przybycia Ojca Świętego do kurii, bowiem tego dnia wpuszczano na teren kurii tylko pracowników i to z odpowiednimi zaświadczeniami. Grupa z BOR-u, na czele z Grzegorzem Piotrowskim, pilnowała bramy wejściowej.
Po zamachu na Ojca Świętego ksiądz Jerzy odprawiał Msze święte o Jego zdrowie tzw. polowe, dla licznie gromadzących się wiernych.


Źródło: S. Jana Halina Płaska USJK: Wspomnienia o Księdzu Jerzym, konsultacje: S. Teresa Janek USJK, Tomasz Wasilczuk, Warszawa 2009.