Wspomnienia: W parafii św. Stanisława Kostki

W parafii św. Stanisława Kostki

Od 20 maja 1980 roku ksiądz Jerzy mieszkał i pracował jako rezydent w parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie na Żoliborzu. Proboszcz, ks. prałat Teofil Bogucki, przyjął księdza Jerzego z otwartym sercem. Było to ostatnie miejsce zamieszkania i pracy w życiu księdza Jerzego.
Jako rezydent w parafii św. Stanisława Kostki ksiądz Jerzy pomagał w pracy parafialnej i zajmował się duszpasterstwem specjalistycznym. W dalszym ciągu opiekował się grupą studentów Akademii Medycznej i był duszpasterzem średniego personelu medycznego. Co miesiąc urządzał spotkania modlitewne, a w wyznaczonych dniach odprawiał dla poszczególnych grup Msze święte. Podczas pobytu w parafii św. Stanisława Kostki ksiądz Jerzy zaangażował się bardzo w środowisko ludzi pracy.


Źródlo: S. Jana Halina Plaska USJK: Wspomnienia o Księdzu Jerzym, konsultacje: S. Teresa Janek USJK, Tomasz Wasilczuk, Warszawa 2009.