Wspomnienia: Z Księdzem Prymasem Wyszyńskim

Z Księdzem Prymasem Wyszyńskim

Ksiądz Jerzy pamiętał i powoływał się na to, że do pracy w Hucie „Warszawa" - w środowisku robotniczym, został wydelegowany przez ks. Stefana kard. Wyszyńskiego. Cytował w swych homiliach Jego teksty.
Ostatnio - w drugiej połowie 1984 roku - Ksiądz Jerzy szukał książki Prymasa Tysiąclecia np. Zapiski więzienne. Wydrukowaliśmy w Wydziale cały nakład, ale książki rozeszły się tak szybko, że została tylko jedna paczka.
Poprosiłam, by sam wziął połowę, bo byłam czymś zajęta, a nikogo w Ośrodku nie było, więc ksiądz Jerzy odliczył sobie 30 egzemplarzy, resztę pozostawiając nam na miejscu.
Po śmierci ks. Stefana kardynała Wyszyńskiego, 28 maja 1981 roku, spotkaliśmy się z księdzem Jerzym na cichej modlitwie przy trumnie Księdza Prymasa w Pałacu Prymasowskim. Modliło się już kilkanaście osób - ksiądz Jerzy doszedł do grupy młodzieży i osób starszych.