Wspomnienia: „Służby" w Żoliborskim Sanktuarium

„Służby" w Żoliborskim Sanktuarium

Zgodę na to, aby na terenie huty mogła być odprawiana Msza święta wyraził Karol Szadurski. Zaprzyjaźnił się potem ksiądz Jerzy i z innymi pracownikami huty. W czasie zagrożenia księdza Jerzego pilnowali go. Przyjaźń ta przetrwała nawet śmierć. Teraz są to grupy ludzi - Służb w Żoliborskim Sanktuarium. Jest Służba Informacyjna - opiekuje się pielgrzymami przybywającymi do Sanktuarium. Przewodniczy jej od początku Katarzyna Soborak. Współpracowali lub współpracują: Marek Piotrowski, Zofia Grzelczyk i inne osoby.
Jest Służba Porządkowa trzymająca m. in. całodobową straż przy grobie księdza Jerzego, dniem i nocą, zimą i latem. Należy do niej kilkaset osób. Szefem tej Służby jest Jan Marczak. Członkami Rady Kościelnej Służby Porządkowej Żoliborskiego Sanktuarium, oprócz Jana Marczaka, są: Mieczysław Białach, Marek Chmielewski, Bogusław Klimczuk i był śp. Tadeusz Klimek.
Blisko współpracują: Jerzy Marczak - brat Jana, Mieczysław Zakrzewski, który założył grupę modlitewną im. Księdza Jerzego Popiełuszki. Należy do niej m. in. Elżbieta Opieka, bardzo oddana księdzu Jerzemu, mimo że tylko raz spotkała się z nim osobiście. Grupa ta spotyka się każdego 19. dnia w miesiącu na modlitwie w kościele św. Stanisława Kostki.
Miło mi, że mogłam tej modlitewnej grupie ofiarować duży portret Ojca Świętego, namalowany przez Krystynę Chromy. Ma przypominać o modlitwie za Ojca Świętego, choć i tak grupa modlitewna im. księdza Jerzego Popiełuszki pamięta w modlitwie o Papieżu. Służbę Medyczną prowadzi dr Barbara Janiszewska.
Jednym z członków jest dr Wojciech Bąkowski - był on swego czasu w grupie studentów medycyny, którą zajmował się ks. Jerzy Popiełuszko. Nadal okazuje swą przyjaźń i łączność z księdzem Jerzym Tadeusz Karolak: urządza wystawy, poświęcone Księdzu Jerzemu. Należy też wymienić grupę osób, tzw. „Dyżurne", głównie pań zajmujących się porządkiem przy grobach księdza Jerzego Popiełuszki i ks. Teofila Boguckiego. Jest zawsze wielki porządek, a wymaga to wysiłku i stałej troski, choćby ze względu na mnóstwo kwiatów i zniczy, jakie przynoszą wierni.
Bogdan Zdanowicz od szeregu lat stawia w różnych miejscowościach repliki Krzyża niesionego od grobu księdza Jerzego na Golgotę Wschodu.
Ks. prałat Teofil Bogucki założył Ruch Obrony Życia imienia Księdza Jerzego Popiełuszki. Ruch trwa i rozwija swoją działalność. Pierwszą jego kierowniczką była Małgorzata Bal; obecnie jest nią Maria Fabianowicz. Współpracuje z nią Anna Grasza, która robi też dokumentację fotograficzną. Ruch wydaje co miesiąc gazetkę Z kaplicy.
Bardzo czynnie uczestniczy w pracach Służb Żoliborskiego Sanktuarium Janina Trzeciak.
Wszystkimi grupami - Służbami z ramienia parafii i z przyjaźni opiekowali lub opiekują się kapłani. Wśród nich: ks. Czesław Banaszkiewicz, ks. Feliks Folejewski SAC, ks. Mirosław Jaworski, ks. Antoni Lewek, ks. Jan Maciejewski, ks. Stanisław Małkowski, ks. Paweł Piotrowski, ks. Jan Sikorski, ks. Marcin Wójtowicz i inni. Praca jest prowadzona pod kierunkiem księdza proboszcza. Obecnie ks. Zygmunta Malackiego, następcy ks. prał. Teofila Boguckiego i ks. prał. Stefana Gralaka.
Praca Służb w Żoliborskim Sanktuarium ukazana jest w książce „Czuwamy" - Warszawa 1995. Są w niej wszystkie nazwiska i fotografie osób zaangażowanych w Służbie.
Jestem w stałym kontakcie z przedstawicielami niektórych Służb Żoliborskiego Sanktuarium. Piszę tu tylko o tych kierunkach pracy i osobach, z którymi zetknęłam się osobiście wiele razy.


Źródło: S. Jana Halina Płaska USJK: Wspomnienia o Księdzu Jerzym, konsultacje: S. Teresa Janek USJK, Tomasz Wasilczuk, Warszawa 2009.