Wspomnienia: Wzniesienie krzyża

Wzniesienie krzyża

Ksiądz Jerzy odprawiał Msze święte w Hucie „Warszawa" i głosił homilie. Za jego też staraniem oraz przy jego udziale wzniesiono w sierpniu 1980 roku na terenie Huty „Warszawa" krzyż, który stoi tam do dziś. Teraz został zabezpieczony przed zniszczeniem.


Źródło: S. Jana Halina Płaska USJK: Wspomnienia o Księdzu Jerzym, konsultacje: S. Teresa Janek USJK, Tomasz Wasilczuk, Warszawa 2009.