Wspomnienia: Poświęcenie Sztandaru

Poświęcenie Sztandaru

Ksiądz Jerzy był u początków tworzenia się „Solidarności". Pokładał w „Solidarności" nadzieję dla umiłowanej Ojczyzny.
Poświęcił w kościele św. Stanisława Kostki sztandar „Solidarności". Gdy zawieziono sztandar do Huty „Warszawa", ksiądz Jerzy przyszedł do naszego Ośrodka. Opowiadał o przebiegu uroczystości.
Na pamiątkę tej radosnej dla Niego uroczystości, ofiarował mi mały dzwonek z „Syrenką".
Dzwoni mi ten dzwoneczek, przypominając księdza Jerzego i jego radość, (obecnie jest w posiadaniu s. Teresy Janek)

Źródło: S. Jana Halina Płaska USJK: Wspomnienia o Księdzu Jerzym, konsultacje: S. Teresa Janek USJK, Tomasz Wasilczuk, Warszawa 2009.