Wspomnienia: Duszpasterstwo Ludzi Pracy

Duszpasterstwo Ludzi Pracy

W 1980 roku 28 sierpnia podczas strajku w Hucie „Warszawa", delegaci Huty „Warszawa" Jacek Lipiński i Jan Marczak poprosili Stefana kardynała Wyszyńskiego o odprawienie Mszy świętej w Hucie. Ksiądz Prymas wyraził zgodę i wydelegował swego kapelana - ks. Bronisława Piaseckiego - aby znalazł księdza, który podjąłby się tej funkcji. Dnia 31 sierpnia 1980 roku Ksiądz kapelan w towarzystwie przedstawicieli hutników udał się do kościoła św. Stanisława Kostki. Spotkał w zakrystii ks. Jerzego Czarnotę i przedstawił mu tę propozycję. Ks. Jerzy Czarnota miał za chwilę odprawiać Mszę świętą. Słuchał tej rozmowy ks. Jerzy Popiełuszko i natychmiast powiedział: To ja pojadę, odprawiałem już rano. Proboszcz Parafii, ks. prałat Teofil Bogucki, wyraził zgodę. Od tej pory ksiądz Jerzy stał się kapelanem robotników w Hucie „Warszawa", a z czasem i w innych zakładach i fabrykach - hutników, górników, stoczniowców i ... Ksiądz Jerzy był nie tylko kapelanem robotników, ale wielkim ich przyjacielem. Dla nich starał się teraz o wszystkie dokumenty papieskie: listy, encykliki i ... Staraliśmy się sprostać tej potrzebie w jego pracy, tak bardzo ważnej.
Można tu dopowiedzieć, że podobną współpracę prowadziliśmy w tym czasie i z grupą nauczycieli oraz wychowawców warszawskich, wręczając im też systematycznie materiały papieskie, na ręce ich opiekuna - inf. Edwarda Majchera; dla grupy lekarzy otrzymywał papieskie dokumenty dr Szlenk, a mec. Łoziński dla prawników i inżynierów. Nazywaliśmy to żywą papieską katechezą Ośrodka.Źródło: S. Jana Halina Płaska USJK: Wspomnienia o Księdzu Jerzym, konsultacje: S. Teresa Janek USJK, Tomasz Wasilczuk, Warszawa 2009.