Wspomnienia: Życzliwość Biskupów Józefa Zbigniewa Kraszewskiego, Władysława Miziołka i ks. infułata Stefana Piotrowskiego

Życzliwość Biskupów Józefa Zbigniewa Kraszewskiego, Władysława Miziołka i ks. infułata Stefana Piotrowskiego

Przewodniczący Wydziału Nauki Katolickiej ks. infułat Stefan Piotrowski, który podjął tę decyzję - jako przewodniczący od spraw personalnych w kurii - żeby księdza Jerzego Popiełuszkę skierować do parafii św. Stanisława Kostki oraz Księża Biskupi i inni księża pracujący w Wydziale, a także siostry zakonne i osoby świeckie - wszyscy byli życzliwi księdzu Jerzemu Popiełuszce. Ksiądz Jerzy wiedział o tym, ale nie narzucał swojej obecności, był nieśmiały. Najczęściej po rozmowie ze mną w moim pokoju wracał do parafii. Kiedyś przyszedł do Ośrodka w południe, gdy piliśmy herbatę, był i ksiądz infułat Stefan Piotrowski. Zaprosiłam księdza Jerzego. Jakby pod przymusem usiadł do stołu, ale pod pierwszym pretekstem, pożegnał się i odszedł. Pretekstem tym okazały się moje słowa, że przyszedł ksiądz Jerzy, marianin, bo właśnie wstąpił do Ośrodka ksiądz Jerzy Groszewski. Skoro jest drugi ksiądz Jerzy, to ja ustępuję miejsca. Tak mniej więcej powiedział ksiądz Jerzy Popiełuszko, opuszczając nas.
Zarówno ksiądz biskup Józef Zbigniew Kraszewski, jak i ksiądz biskup Władysław Miziołek pracujący wówczas w Kurii i współpracujący z naszym Wydziałem byli bardzo życzliwi księdzu Jerzemu Popiełuszce.
Ksiądz biskup J.Z. Kraszewski kiedyś ostrzegł księdza Jerzego, by nie głosił jakiejś homilii - szykowano zamach. Ksiądz Jerzy powiedział mi, że tylko z posłuszeństwa zrezygnował - homilię wygłosił ks. prałat Teofil Bogucki. Ksiądz biskup J.Z. Kraszewski przywiózł księdzu Jerzemu od Ojca Świętego różaniec. Do księdza biskupa Władysława Miziołka napisał ksiądz Jerzy list z wyjaśnieniem swojej pracy w środowiskach medycznym i ludzi pracy, gdy powstał w tej sprawie konflikt.


Źródło: S. Jana Halina Płaska USJK: Wspomnienia o Księdzu Jerzym, konsultacje: S. Teresa Janek USJK, Tomasz Wasilczuk, Warszawa 2009.