Wspomnienia: Kontakt z Księdzem Proboszczem

Kontakt z Księdzem Proboszczem

Księdza prałata Teofila Boguckiego, proboszcza parafii św. Stanisława Kostki, poznałam w kurii dużo wcześniej, zanim przyszedł do jego parafii ksiądz Jerzy. Spotykaliśmy się w kurii na różnych zebraniach. Byliśmy członkami Komitetu organizującego Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, prowadzonego przez ks. biskupa Władysława Miziołka.
Spytałam kiedyś ks. prał. Teofila Boguckiego o księdza Jerzego. Powiedział: To wspaniały kapłan. Podobnie ksiądz Jerzy mówił o księdzu Prałacie: To wspaniały proboszcz.
Gdy zaczęły ukazywać się w prasie artykuły szkalujące księdza Jerzego: na przykład Garsoniera ob. Popiełuszki, ksiądz prałat Teofil Bogucki wystąpił w jego obronie. Powiedział w kościele św. Stanisława Kostki kazanie, w którym ukazał księdza Jerzego jako wzór kapłana. Potem napisał o nim w swoich wspomnieniach: Przede wszystkim wypełniał starannie wszystkie swoje obowiązki duszpasterskie. Był zawsze na czas w konfesjonale. Ludzie chętnie korzystali z Jego posługi kapłańskiej. Bardzo często prosili go o chrzest, o ślub. Nikomu nie odmawiał, ale od przyjęć weselnych wymawiał się.
W kilka dni potem ksiądz prałat Teofil Bogucki przyszedł do naszego Ośrodka, podziękowałam mu serdecznie za obronę księdza Jerzego.
Ksiądz prałat Teofil Bogucki okazywał mi wiele życzliwości. Sprawami księdza Jerzego był głęboko przejęty i zaangażowany w nie. Ksiądz Jerzy darzył swego duchowego Ojca prawdziwie synowską miłością.
Po śmierci księdza Jerzego ks. prałat Teofil Bogucki wydał Apel Ażeby z tej śmierci wyrosło dobro. Załączam fragment przy końcu opracowania.

Źródło: S. Jana Halina Płaska USJK: Wspomnienia o Księdzu Jerzym, konsultacje: S. Teresa Janek USJK, Tomasz Wasilczuk, Warszawa 2009.