Wspomnienia: Chleb z Okopów

Chleb z Okopów

Gdy po raz pierwszy po śmierci księdza Jerzego - jeszcze przed jego pogrzebem - odwiedziłam na plebanii księdza prałata Teofila Boguckiego, poczęstował mnie chlebem - i ofiarował kawałek do domu - przywiezionym przez rodziców księdza Jerzego z Okopów. Jedliśmy ten chleb jak opłatek.
Podczas pobytu w Okopach, zaproszona na Jubileusz rodziców księdza Jerzego, opowiedziałam całej rodzinie o tym, jak Mama pierwsza wysunęła tę pocieszającą myśl o wstawiennictwie księdza Jerzego u Boga. O jego pomocy.
Pomaga.Źródło: S. Jana Halina Płaska USJK: Wspomnienia o Księdzu Jerzym, konsultacje: S. Teresa Janek USJK, Tomasz Wasilczuk, Warszawa 2009.