Wspomnienia: Odszedł Ojciec duchowy księdza Jerzego

Odszedł Ojciec duchowy księdza Jerzego
9 września 1987 roku zmarł ks. prał. Teofil Bogucki, proboszcz parafii św. Stanisława Kostki, po ciężkiej chorobie serca, w szpitalu na Bródnie. Wierny Bogu i Ojczyźnie, duchowy ojciec księdza Jerzego Popiełuszki.
O tym, żeby ksiądz proboszcz Teofil Bogucki, również został pochowany na cmentarzu przy kościele św. Stanisława Kostki zdecydował sam Ksiądz Prymas Józef kardynał Glemp. Zyskał wielką wdzięczność tych tak wielu, tak bardzo wielu, przyjaciół księdza Jerzego i księdza Teofila. Teraz przy kościele są dwa groby: księdza Jerzego Popiełuszki i jego duchowego Ojca, księdza Teofila Boguckiego. Miliony pielgrzymów odwiedzają grób księdza Jerzego - składają też kwiaty i przy grobie księdza Teofila Boguckiego. Na jego grobowcu napis: Wierny Bogu i Ojczyźnie.
Uczestniczyłam w jego powrocie już w trumnie ze szpitala do parafii. Trumna w szpitalu była otwarta. Stała przy trumnie pielęgniarka księdza prałata siostra Krystyna Włodarska oraz kapłani i przyjaciele.
W parafii wielki tłum ludzi. Wielki ból.

Źródło: S. Jana Halina Płaska USJK: Wspomnienia o Księdzu Jerzym, konsultacje: S. Teresa Janek USJK, Tomasz Wasilczuk, Warszawa 2009.