Wspomnienia: Krzyżyk od księdza proboszcza Teofila Boguckiego

Po śmierci księdza Jerzego ksiądz prałat Teofil Bogucki polecił zrobić z desek katafalku, na którym stała trumna księdza Jerzego, krzyżyki długości 12 cm - lata kapłaństwa księdza Jerzego - z urwaną dolną częścią krzyżyka - symbol tragicznej śmierci. Na górze wypisana data: 19X1984.
Ksiądz prałat zapisywał komu z przyjaciół księdza Jerzego daje taki krzyżyk. Ja też otrzymałam.
Ofiarowałam go - oprawiony w srebro - jako wotum dla Matki Bożej Ostrobramskiej, złożone przez pieszą pielgrzymkę Służby Porządkowej.


Źródło: S. Jana Halina Płaska USJK: Wspomnienia o Księdzu Jerzym, konsultacje: S. Teresa Janek USJK, Tomasz Wasilczuk, Warszawa 2009.