Wspomnienia: Spotkanie z Ojcem Świętym

Spotkanie z Ojcem Świętym

Ojciec Święty odwiedził Sanktuarium Żoliborskie. Uklęknął i ucałował dwukrotnie płytę grobowca księdza Jerzego. Złożył kwiaty. Długo stał zamyślony i modlący się przy grobie Księdza. Było to 14 czerwca 1987 roku podczas trzeciej pielgrzymki do Ojczyzny.
To było spotkanie Ojca Świętego z księdzem Jerzym.
Otrzymał Ojciec Święty na pamiątkę miniaturę dzwonu „Jerzy", jaki poświęcił. Wysłuchał tekstu przemówienia przedstawiciela hutników.
W tym też dniu Ojciec Święty pobłogosławił pomnik Prymasa Tysiąclecia, który został potem umieszczony w Zuzeli.
Wydrukowano setki, tysiące zdjęć, tak w naszym Wydziale, jak i w innych przedstawiających Ojca Świętego u grobu księdza Jerzego. Przekazywane były przyjaciołom księdza Jerzego i osobom zainteresowanym.


Źródło: S. Jana Halina Płaska USJK: Wspomnienia o Księdzu Jerzym, konsultacje: S. Teresa Janek USJK, Tomasz Wasilczuk, Warszawa 2009.