Wspomnienia: Pamięć aktorów i poetów

Pamięć aktorów i poetów

Po śmierci księdza Jerzego Teresa Boguszewska i Joanna Śledziewska, piszą wiersze, poświęcone księdzu Jerzemu. Niektóre zostały wydane w druku. Na przykład Joanny Śledziewskiej: Jest wciąż wśród nas, a w książeczce Teresy Boguszewskiej pt. Imię moje Jerzy są zawarte wszystkie wiersze przez nią pisane i recytowane na Mszach świętych za Ojczyznę.
Tomasz Wasilczuk swoje wiersze pt. Powroty do krokusów zaopatrzył dedykacją: Pamięci Księdza Jerzego Popiełuszki wiersze te poświęcam - autor.
W pozycji tej zostały umieszczone w zakończeniu wspomnienia z pobytu księdza Jerzego u nas w Zakopanem na Jaszczurówce.
W innych swoich książkach: Wiersze Modlitewne, W stronę nadziei, Autor poświęca też wiersze księdzu Jerzemu Popiełuszce i jego duchowemu ojcu ks. Teofilowi Boguckiemu.
Pozycje Imię moje Jerzy i Powroty do krokusów, zostały wydane staraniem Wydziału Nauki w kurii.


Źródło: S. Jana Halina Płaska USJK: Wspomnienia o Księdzu Jerzym, konsultacje: S. Teresa Janek USJK, Tomasz Wasilczuk, Warszawa 2009.