Wspomnienia: Portrety Księdza Jerzego

Portrety Księdza Jerzego

Teresa Chromy, malarka w Warszawie, namalowała portret księdza Jerzego, już po jego śmierci, dla Ojca Świętego. Przyniosła ten portret do kurii. Portret był jakiś czas w kurii, aż do dnia, gdy jechał do Rzymu ks. kanclerz Grzegorz Kalwarczyk i zawiózł portret, 17 XI 1984 r. - Ojcu Świętemu. Przedtem jeszcze za życia księdza Jerzego, Teresa Chromy namalowała taki sam portret dla jego rodziców. Arturo Mari zrobił fotografie, jak pielgrzymka z Polski wręczała Ojcu Świętemu portret księdza Jerzego Popiełuszki.
Zrobił cztery ujęcia:
1/ portret,
2/ grupa wręcza portret Ojcu Świętemu,
3/Ojciec Święty przyjmuje portret,
4/ Ojciec Święty trzyma portret po otrzymaniu go.

Zrobiliśmy odbitki tych czterech fotografii i siostra prof. Zofia Józefa Zdybicka, przekazała je Papieżowi podczas spotkania sylwestrowego w Castel Gandolfo.
Ojciec Święty ze zdziwieniem oglądał fotografię trzecią, na której ksiądz Jerzy, jak gdyby klęczy przy Ojcu Świętym - nawet powiedział, że przecież nigdy się z nim nie spotkał - a nie wyszły na fotografii ramy - i czwartą, na której zamiast portretu widać tylko biel. Fotografowie twierdzą, że na zamówienie nie potrafiliby zrobić takich ciekawych ujęć. Siostra Teresy, Krystyna Chromy, namalowała również kilka portretów księdza Jerzego. Jeden jest na okładce.


Źródło: S. Jana Halina Płaska USJK: Wspomnienia o Księdzu Jerzym, konsultacje: S. Teresa Janek USJK, Tomasz Wasilczuk, Warszawa 2009.