MIĘKKIE RELIKWIE BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

MIĘKKIE RELIKWIE BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

Relikwie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, pobrane podczas sekcji zwłok Męczennika i ukryte przed bezpieką, po prawie ćwierć wieku wydobyto ze ściany kaplicy Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Białymstoku. Podczas uroczystego nabożeństwa zostały one umieszczone dla kultu wiernych w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Szczątki pobrano w białostockim prosektorium, podczas sekcji przeprowadzonej po wyłowieniu zwłok księdza Jerzego z Wisły w październiku 1984 roku. Z ciała Męczennika pobrano wówczas dwie fiolki z krwią, fragment wątroby, śledziony i nerki. Przez dwa lata przechowywano je w Zakładzie Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Białymstoku. Tam jednak groziło im zniszczenie więc oddany sprawie dr Jan Szredziński postanowił, narażając się na szykany bezpieki i zakończenie kariery zawodowej, przekazać je władzom kościelnym. Nawiązał kontakt z ówczesnym arcybiskupem białostockim Edwardem Kisielem, który do realizacji tej misji wyznaczył nieżyjącego już ks. Jerzego Gisiewicza. Z jego polecenia relikwie umieszczono w solidnej dębowej skrzynce, która po zamknięciu została opatrzona pieczęcią. Szczątki księdza Jerzego w roku 1986 ukryto w ścianie kaplicy sanktuarium bł. Bolesławy Lament w Białymstoku.