Dekret o ustanowieniu sanktuarium diecezjalnego bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

DEKRET KAZIMIERZA NYCZA ARCYBISKUPA METROPOLITY WARSZAWSKIEGO

o ustanowieniu sanktuarium diecezjalnego błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie na Żoliborzu

Nr 4467/A/2010

Przychylając się do prośby Księdza Proboszcza parafii Świętego Stanisława Kostki w Warszawie na Żoliborzu oraz duchowieństwa i wiernych Archidiecezji Warszawskiej, jak też uwzględniając istnienie wielkiego kultu, z jakim wierni z Polski i innych stron świata odnoszą się do Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, niniejszym, zgodnie z przysługującą mi władzą, podnoszę świątynię pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Warszawie na Żoliborzu do rangi Sanktuarium Diecezjalnego Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki (kań. 232 KPK).
Nowo erygowane Sanktuarium warszawskie na Żoliborzu będzie kierować się w swojej pracy ewangelizacyjnej statutem, który dołączam do niniejszego dekretu erekcyjnego.
Na dni z możliwością uzyskania odpustu zupełnego w Sanktuarium Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie na Żoliborzu wyznaczam:
- Dzień imienin Jerzego - 23 kwietnia;
- Rocznicę uroczystości beatyfikacyjnej - 6 czerwca;
- Liturgiczne wspomnienie Błogosławionego Jerzego Popiełuszki - 19 października.
Dekret erekcyjny wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

Duszpasterzom Sanktuarium Księdza Jerzego w Warszawie na Żoliborzu życzę obfitych owoców na niwie Pańskiej i na podjęty trud ewangelizacyjny z serca błogosławię. Błogosławieństwa udzielam również wszystkim, którzy ze czcią będą nawiedzać grób Błogosławionego Księdza Jerzego.

Warszawa, we wspomnienie Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, 19 października w roku Pańskim 2010.

+ Kazimierz Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski