Podziękowanie Arcybiskupa Warszawskiego za udział w beatyfikacji Ks. Jerzego Popiełuszki

PODZIĘKOWANIE ARCYBISKUPA WARSZAWSKIEGO ZA UDZIAŁ W BEATYFIKACJI KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI I W ŚWIĘCIE DZIĘKCZYNIENIA ORAZ PRZYPOMNIENIA

Czcigodny Księże Proboszczu,

Mija już trzeci miesiąc od beatyfikacji Księdza Jerzego Popiełuszki, która miała miejsce na Placu Piłsudskiego w Warszawie, Było to wielkie wydarzenie religijne w Kościele Warszawskim i w Kościele w Polsce. Uroczystość beatyfikacyjna oraz procesja pozostaną na długo w naszej pamięci i w naszych sercach. Na progu nowego roku szkolnego chciałbym prosić, aby nowy Błogosławiony znalazł właściwe miejsce w katechezie i w duszpasterstwie, w nabożeństwach roku liturgicznego oraz w całym życiu duchowym parafii.

Równocześnie pragnę serdecznie podziękować Księdzu Proboszczowi, wszystkim współpracownikom duchownym i świeckim oraz parafianom za udział w przygotowaniu i w samej beatyfikacji. Wyrażam również wdzięczność za przyjęcie i rozprowadzenie materiałów na Święto Dziękczynienia.
Szczególnie dziękuję za zbiórkę na budowę Świątyni Opatrzności Bożej. Dzięki ofiarom z wszystkich diecezji, a szczególnie z naszej Archidiecezji jesteśmy w stanie ukończyć stan surowy obiektu. Mimo, że w tym roku zbiórka ta zbiegła się z ofiarami na powodzian, w większości parafii była ona podobna do lat poprzednich, a niekiedy nawet większa. Za to Księdzu Proboszczowi, a przez Niego całej wspólnocie parafialnej składam serdeczne podziękowanie.

Pragnę również zwrócić się do tych parafii, które dotychczas nie wpłaciły żadnych ofiar na konto Centrum Opatrzności Bożej bądź Kurii. Mam nadzieję, że stało się tak z powodu trwających wakacji, albo zmian personalnych. Bardzo proszę o szybkie uregulowanie tych zaległości ze względu na potrzebę naszej diecezjalnej solidarności we wspólnym dziele.
Jest także kilkanaście parafii, które i w tym, i w ubiegłym roku nie wykazały się solidarnością z całą Archidiecezją. Ponieważ często pokrywa się to z zaniedbaniem ofiar na cele ściśle diecezjalne, tym bardziej proszę o uregulowanie należności do dnia 15 września 2010 roku. Po tym terminie będę zmuszony zaprosić Księży Proboszczów na rozmowę w celu wyjaśnienia przyczyn zaległości lub opóźnień.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję za wszystko, co jest związane z beatyfikacją Księdza Jerzego Popiełuszki i Świętem Dziękczynienia oraz życzę błogosławionego wejścia w nowy rok duszpastersko - katechetyczny.

Z braterskim pozdrowieniem

+ Kazimierz Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski

Warszawa, 23 sierpnia 2010 r.