Bydgoszcz: zmarł kustosz Sanktuarium Nowych Męczenników – ks. prałat R. Biniak

W sobotę wieczorem 27 listopada po długiej i ciężkiej chorobie zmarł kustosz Sanktuarium Nowych Męczenników w Bydgoszczy – ks. prałat Romuald Biniak. Kapłan był twórcą pierwszego kościoła zbudowanego od czasu zakończenia II wojny światowej w Bydgoszczy (1976-1982) z polecenia kard. Stefana Wyszyńskiego.

Ksiądz Biniak był organizatorem życia religijnego nowo powstałej parafii Świętych Polskich Braci Męczenników, liczącej na początku 45 tys. mieszkańców. Wyrazem jego działań były liczne grupy apostolskie i duszpasterstwa. To z kościoła na bydgoskich Wyżynach w swoją ostatnią drogę wyruszył bł. Jerzy Popiełuszko.

Ks. Biniak w grudniu 1982 r. był współzałożycielem Archikonfraterni Literackiej Domu w Bydgoszczy, a przez ostatnie 28 lat jego kapelanem. Od lat 80. mocno zaangażował się w duszpasterstwo ludzi pracy na terenie diecezji i Bydgoszczy, a co za tym idzie – w inicjatywy społeczne.

W trudnych latach świątynia Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy stała się jednym z głównych ośrodków modlitwy o wolną ojczyznę. Jej proboszcz przez prawie trzydzieści lat współorganizował Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy. Dzięki jego zaangażowaniu społecznemu w świątyni-sanktuarium odbywały się liczne nabożeństwa patriotyczne i spotkania stowarzyszeń, takich jak: Rodzina Katyńska, Sybiracy, Represjonowani Okresu Stalinizmu.

Szczególnym dziełem ks. Biniaka jest prowadzone przy parafii Hospicjum im. ks. Jerzego Popiełuszki, powstałe z jego inicjatywy i będące pod jego dyrekcją od roku 1990. Hospicjum służy pomocą rocznie tysiącowi chorych w domach, w oddziale stacjonarnym i pobytu dziennego. Hospicjum jest jednocześnie miejscem szkolenia studentów medycyny.

W 1999 r. z polecenia arcybiskupa Henryka Muszyńskiego ks. prałat Biniak przewodniczył Kościelnemu Komitetowi Organizacji Wizyty Apostolskiej Ojca Świętego w Bydgoszczy.

Kapłan, dziękując za niedawne odznaczenie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, powiedział m.in.: „Przyjmuję to wyróżnienie w imieniu wielu cichych księży, którzy robią bardzo dużo, ale nie mają tego szczęścia, że są zauważeni w swojej działalności, w swojej pracy, w swojej służbie”.

Ksiądz prałat Romuald Biniak przyjął święcenia kapłańskie 21 listopada 1965 r.
jm / Bydgoszcz
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 28 listopada 2010
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski