Kielce: wystawa o bł. ks. Jerzym Popiełuszce w największej parafii w mieście

W kościele św. Józefa Robotnika została dzisiaj otwarta wystawa Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Sługa Boży ksiądz Jerzy Popiełuszko (1947–1984)”. Ekspozycję można oglądać do końca lutego.

Wystawę otworzył ks. prałat Jan Iłczyk, proboszcz parafii, który powiedział, że wystawa o kapelanie „Solidarności” do dar i zaszczyt dla parafii, której patronuje św. Józef Robotnik i gdzie rokrocznie obchodzone są święta ludzi pracy, np. centralne uroczystości pierwszomajowe. Genezę wystawy objaśniał Marek Jończyk z kieleckiej delegatury IPN, głos zabrał także poseł Jarosław Rusiecki z PiS.

Fotogramy ukazują m.in. dom rodzinny ks. Jerzego, czasy seminarium, duszpasterzowanie robotnikom, służbie zdrowia, studentom i wydarzenia z jesieni 1984 r., kiedy ksiądz został zamordowany. Są to łącznie 23 plansze z fotografiami, dokumentami i ikonografią z życia legendarnego kapelana ludzi pracy. Wystawę zamyka plansza dotycząca procesu beatyfikacji ks. Popiełuszki, który zakończył się w czerwcu br.

Fotografie prezentowane na wystawie pochodzą m.in. ze zbiorów rodziny ks. Jerzego, archiwum przy kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie, a także ze zbiorów oddziałów IPN w Warszawie i innych miastach.

Wystawa "Sługa Boży ks. Jerzy Popiełuszko" powstała w 2004 roku i jest jedną kilku wystaw dotyczących Jerzego Popiełuszki, przygotowanych przez białostocki oddział IPN. Ekspozycja wędruje po Polsce i wszędzie cieszy się sporym zainteresowaniem.

W kościele św. Józefa Robotnika w Kielcach – w największej miejskiej parafii liczącej ponad 22 tys. wiernych - wystawa została udostępniona w holu kaplicy MB Fatimskiej.
dziar / Kielce
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 13 lutego 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski