Modlitwa dziękczynna

Wszechmogący Boże, źródło wszelkiego dobra, dziękuję Ci, że w swojej miłości obdarzyłeś błogosławionego Jerzego Popiełuszkę godnością kapłaństwa. Posłałeś go, aby głosił Twoje słowo, udzielał sakramentów świętych, mężnie działał w Twoje Imię, był blisko każdego człowieka. Ty obdarzyłeś go łaską męczeństwa przez co upodobnił się do Chrystusa na drodze krzyżowej.
Uwielbiamy i dziękujemy Ci Panie za ten wielki dar dla Kościoła, szczególnie za to, że uczyniłeś go pośrednikiem w rozdawnictwie łask. W swoim nieskończonym miłosierdziu racz zaliczyć go w poczet świętych, a mnie za jego wstawiennictwem udziel łaski…, o którą z ufnością Cię proszę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

(autor: Anna Mularska)

W: „Zło dobrem zwyciężał, 9 dni z Błogosławionym Księdzem Jerzym Popiełuszką. Modlitewnik” – Flos Carmeli, Poznań 2010.