Modlitwa młodzieży

Błogosławiony Kapłanie Jerzy, niezłomny głosicielu Ewangelii, Męczenniku Chrystusowy! Staję przed Tobą jako człowiek młody, pełny sił i zapału do budowania cywilizacji miłości. Umocniony łaską Boga i przykładem Twego świętego życia, pragnę stawać się we wszystkim posłuszny woli Bożej i Prawu Miłości.
Ty, zjednoczony z Jezusem Chrystusem w Jego Męce i śmierci, osiągnąłeś teraz – razem z Nim – udział w chwale nieba. Życie swoje przeżyłeś godnie i przeszedłeś przez nie, dobrze czyniąc. Dziś zwracam się do Ciebie jako Patrona i Opiekuna. Wyproś mi u Boga łaskę wewnętrznej wolności wobec pokus szatańskich oraz zachłanności świata, który chce uczynić ze mnie niewolnika hedonizmu i dóbr materialnych. Proś za mną Najwyższego Pana, abym w pokorze i z miłością umiał umiał służyć swoim braciom. Abym nie trwał w lęku, lecz mężnie przeciwstawiał się wszechogarniającemu złu. Za Twą przyczyną, Błogosławiony Księże Jerzy, pragnę podążać drogą wytyczoną przez Krzyż i Ewangelię.
Błogosławiony Kapłanie – Męczenniku, dopomóż mi, abym słowem i czynem nigdy nie zdradził Chrystusa za parę srebrników jałowego spokoju. Pozwól, bym – tak jak Ty – silny nadzieją i umocniony radością, stał się dla innych znakiem Miłości silniejszej niż śmierć. Ja zaś pragnę w swoje życie ponieść Twoje słowa i konsekwentnie je realizować na wszystkich mych drogach. Amen.

(autor: Anna Mularska)

W: „Zło dobrem zwyciężał, 9 dni z Błogosławionym Księdzem Jerzym Popiełuszką. Modlitewnik” – Flos Carmeli, Poznań 2010.