Modlitwa o łaskę nadziei

Błogosławiony Księże Jerzy Popiełuszko, wyproś mi u Boga łaskę trwałej nadziei. Ty, żyjąc pośród nas, sam czerpałeś siłę z Eucharystii i modlitwy, nie poddając się pokusie zwątpienia. Mężnie umacniałeś swoich braci w nadziei, która zawieść nie może, bowiem jej źródło istnieje w Chrystusie. Dodawałeś innym odwagi do walki o dobro i uczyłeś, że Bóg może pokonać wszelkie zło. Niech przelana Twa niewinna krew dopomoże wszystkim nam wytrwać przy Bogu, nawet w obliczu przeciwności. Błogosławiony Księże Jerzy, uproś mi łaskę, abym umiał tak jak Ty zachować zawsze pogodną twarz i promienny wzrok. Abym nigdy nie zwątpił, że tylko przez krzyż idzie się do poranka zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(autor: Anna Mularska)

W: „Zło dobrem zwyciężał, 9 dni z Błogosławionym Księdzem Jerzym Popiełuszką. Modlitewnik” – Flos Carmeli, Poznań 2010.